CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 250/BC-ĐHĐN Công văn 250/BC-ĐHĐN Báo cáo về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2015.
Nơi nhận:
15/01/2016
152 251/ĐHĐN-TCCB Công văn 251/ĐHĐN-TCCB Về việc xác định thời gian công tác chốt sổ BHXH; điều chỉnh ngày, tháng sinh; cấp lại tờ rời BHXH.
Nơi nhận:
15/01/2016
153 252/ĐHĐN-TCCB Công văn 252/ĐHĐN-TCCB Về việc điều chỉnh thông tin trong thẻ BHYT năm 2016.
Nơi nhận:
15/01/2016
154 253-255/TB-ĐHĐN Công văn 253-255/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
Nơi nhận:
15/01/2016
155 256/BC-ĐHĐN Công văn 256/BC-ĐHĐN Báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2015.
Nơi nhận:
16/01/2016
156 257/TB-ĐHĐN Công văn 257/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
15/01/2016
157 258/QĐ-ĐHĐN Công văn 258/QĐ-ĐHĐN Quyết định ban hành Nội quy Cơ quan ĐHĐN tại cơ sở 91 A Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Đà Nẵng.
Nơi nhận:
15/01/2016
158 259/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 259/ĐHĐN-KHCNMT Về việc cung cấp thông tin tiềm lực công nghệ sinh học.
Nơi nhận:
15/01/2016
159 260/QĐ-ĐHĐN Công văn 260/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Nơi nhận:
15/01/2016
160 261/QĐ-ĐHĐN Công văn 261/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.
Nơi nhận:
18/01/2016
161 262/QĐ-ĐHĐN Công văn 262/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chỉnh trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
18/01/2016
162 263/QĐ-ĐHĐN Công văn 263/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
18/01/2016
163 264/QĐ-ĐHĐN Công văn 264/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
18/01/2016
164 265/QĐ-ĐHĐN Công văn 265/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Đoàn kiểm tra thực tế các điều kiện mở ngành đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kiến trúc.
Nơi nhận:
18/01/2016
165 266/QĐ-ĐHĐN Công văn 266/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồn thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ x, lớp TD21.DTG tại Trường Đại học Trà Vinh.
Nơi nhận:
18/01/2016
166 267/TB-ĐHĐN Công văn 267/TB-ĐHĐN Thông báo về việc triển khai công tác tự kiểm tra tài chính và phê duyệt quyết toán năm 2015.
Nơi nhận:
18/01/2016
167 268/TB-ĐHĐN Công văn 268/TB-ĐHĐN Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh Vừa làm vừa học và liên thông VLVH tháng 10/2015.
Nơi nhận:
18/01/2016
168 269/TB-ĐHĐN Công văn 269/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận:
18/01/2016
169 270/QĐ-ĐHĐN Công văn 270/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi thêm 1/2 tháng lương nhân dịp Tết Nguyên Đán Thân năm 2016.
Nơi nhận:
18/01/2016
170 270/QĐ-ĐHĐN Công văn 270/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi thêm 1/2 tháng lương nhân dịp Tết Nguyên Đán Thân năm 2016.
Nơi nhận:
18/01/2016
171 271/QĐ-ĐHĐN Công văn 271/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi thêm tháng lương nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 cho CBVC thuộc Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
18/01/2016
172 272/QĐ-ĐHĐN Công văn 272/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi suất phụ cấp phúc lợi Nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016.
Nơi nhận:
18/01/2016
173 273/QĐ-ĐHĐN Công văn 273/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi suất phụ cấp phúc lợi nhân dịp Tết Nguyên Đán Bính Thân năm 2016 cho CBVC thuộc Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
18/01/2016
174 274/QĐ-ĐHĐN Công văn 274/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
18/01/2016
175 275-278/QĐ-ĐHĐN Công văn 275-278/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương việc chức.
Nơi nhận:
18/01/2016
176 279/ĐHĐN-CSVC Công văn 279/ĐHĐN-CSVC Về việc giải tỏa bảo lãnh tiền tạm ứng.
Nơi nhận:
18/01/2016
177 280/TB-ĐHĐN Công văn 280/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
18/01/2016
178 281/QĐ-ĐHĐN Công văn 281/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
18/01/2016
179 282/QĐ-ĐHĐN Công văn 282/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài.
Nơi nhận:
18/01/2016
180 283/ĐHĐN-TCCB Công văn 283/ĐHĐN-TCCB Về việc cho phép giảng viên thay đổi chuyên ngành đào tạo.
Nơi nhận:
18/01/2016
Tìm thấy: 6073 mục   / 203 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...