CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
241 362/ĐHĐN-ĐT Công văn 362/ĐHĐN-ĐT Về việc góp ý dự thảo lần 2 Quy chế tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.
Nơi nhận:
22/01/2016
242 363/TTr-ĐHĐN Công văn 363/TTr-ĐHĐN Tờ trình đề nghị cho phép liên kết tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ ứng dụng tại Trường Đại học Quy Nhơn.
Nơi nhận:
22/01/2016
243 649/ĐHĐN-KYD Công văn 649/ĐHĐN-KYD "Về việc mời bác sĩ tại Bệnh viện tham gia giảng dạy.
Nơi nhận:
03/02/2016
244 364/ĐHĐN-VP Công văn 364/ĐHĐN-VP Về việc xin cung cấp điện ưu tiên
Nơi nhận:
22/01/2016
245 365/QĐ-ĐHĐN Công văn 365/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm nội bộ của ĐHĐN năm 2016.
Nơi nhận:
22/01/2016
246 366-367/ĐHĐN-HTQT Công văn 366-367/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận:
22/01/2016
247 368/QĐ-ĐHĐN Công văn 368/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh được xét tuyển thẳng vào ĐHĐN kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 32 (ngày thi 28, 29 tháng 11 năm 2015).
Nơi nhận:
22/01/2016
248 369/ĐHĐN-ĐT Công văn 369/ĐHĐN-ĐT Về việc đăng ký chỉ tiêu dự bị đại học.
Nơi nhận:
22/01/2016
249 370/QĐ-ĐHĐN Công văn 370/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
22/01/2016
250 371/TB-ĐHĐN Công văn 371/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
25/01/2016
251 372/ĐHĐN-KHTC Công văn 372/ĐHĐN-KHTC Về việc phân khai chi tiết cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016.
Nơi nhận:
25/01/2016
252 373/ĐHĐN-CSVC Công văn 373/ĐHĐN-CSVC Về việc điều chỉnh cam kết chi tiết hợp đồng số 31/2015/HĐTV-TADD ngày 28/12/2015.
Nơi nhận:
25/01/2016
253 374/TB-ĐHĐN Công văn 374/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 23.
Nơi nhận:
25/01/2016
254 375/TB-ĐHĐN Công văn 375/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận:
25/01/2016
255 376/TB-ĐHĐN Công văn 376/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
25/01/2016
256 377/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 377/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc cử cán bộ tham gia khóa tập huấn AUN-QA tại Thái Lan.
Nơi nhận:
25/01/2016
257 378/ĐHĐN-KHTC Công văn 378/ĐHĐN-KHTC Về việc đề nghị chuyển kinh phí bổ sung cho 02 LHS Lào diện thành phố tài trợ năm học 2014-2015.
Nơi nhận:
26/01/2016
258 379/ĐHĐN-KHTC Công văn 379/ĐHĐN-KHTC Về việc đề nghị chuyển kinh phí cho 164 LHS Lào diện thành phố tài trợ năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
26/01/2016
259 380/QĐ-ĐHĐN Công văn 380/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.
Nơi nhận:
26/01/2016
260 381/QĐ-ĐHĐN Công văn 381/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ.
Nơi nhận:
26/01/2016
261 382/QĐ-ĐHĐN Công văn 382/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên lưu học sinh Lào.
Nơi nhận:
26/01/2016
262 383/ĐHĐN-KYD Công văn 383/ĐHĐN-KYD Về việc xin gửi HSSV đi thực tập và thực tế tốt nghiệp.
Nơi nhận:
26/01/2016
263 384/ĐHĐN-KYD Công văn 384/ĐHĐN-KYD Về việc xin gửi HSSV đi thực tập.
Nơi nhận:
26/01/2016
264 385/ĐHĐN-KYD Công văn 385/ĐHĐN-KYD Về việc xin gửi HSSV đi thực tế tốt nghiệp.
Nơi nhận:
26/01/2016
265 386/HĐKHĐT Công văn 386/HĐKHĐT Hợp đồng cho sinh viên đến thực tế tốt nghiệp taijcow sở năm 2015-2016.
Nơi nhận:
26/01/2016
266 387/HĐKHĐT Công văn 387/HĐKHĐT Hợp đồng kết hợp Viện - Trường năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
26/01/2016
267 388/ĐHĐN-CSVC Công văn 388/ĐHĐN-CSVC Về việc tiếp nhận phần mềm thuộc Đềán Ngoại ngữ Quốc gia 2020.
Nơi nhận:
26/01/2016
268 389/ĐHĐN-TTKĐCLGD Công văn 389/ĐHĐN-TTKĐCLGD Về việc giải trình về hồ sơ đăng ký cấp phép hoạt động của Trung tâm KĐCLGD-ĐHĐN.
Nơi nhận:
27/01/2016
269 390/ĐHĐN-TCCB Công văn 390/ĐHĐN-TCCB Về việc giải trình các trường hợp đề nghị tinh giản biên chế.
Nơi nhận:
27/01/2016
270 391/ĐHĐN-KYD Công văn 391/ĐHĐN-KYD Về việc giới thiệu đoàn Thị trưởng Thành phố Mimasaka, Nhật Bản tham quan Bệnh viện.
Nơi nhận:
27/01/2016
Tìm thấy: 6073 mục   / 203 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...