CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
271 392/QĐ-ĐHĐN Công văn 392/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
27/01/2016
272 393/QĐ-ĐHĐN Công văn 393/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Nơi nhận:
27/01/2016
273 394/TB-ĐHĐN Công văn 394/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
28/01/2016
274 395/TB-ĐHĐN Công văn 395/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
28/01/2016
275 395/TB-ĐHĐN Công văn 395/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
28/01/2016
276 396/QĐ-ĐHĐN Công văn 396/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên.
Nơi nhận:
28/01/2016
277 397/TB-ĐHĐN Công văn 397/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
28/01/2016
278 398/TTr-ĐHĐN Công văn 398/TTr-ĐHĐN Tờ trình đề nghị cho phép liên kết tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ ứng dụng tại Trường Đại học Nha Trang.
Nơi nhận:
28/01/2016
279 399-600/QĐ-ĐHĐN Công văn 399-600/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
28/01/2016
280 601/TB-ĐHĐN Công văn 601/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016 - khóa 33.
Nơi nhận:
28/01/2016
281 602/TB-ĐHĐN Công văn 602/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016 - khóa 33.
Nơi nhận:
28/01/2016
282 603/TB-ĐHĐN Công văn 603/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1 năm 2016 của ĐHĐN.
Nơi nhận:
28/01/2016
283 604/TB-ĐHĐN Công văn 604/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016 - khóa 33.
Nơi nhận:
28/01/2016
284 605/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 605/ĐHĐN-KHCNMT Về việc nộp hồ sơ xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.
Nơi nhận:
29/01/2016
285 606/QĐ-ĐHĐN Công văn 606/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
29/01/2016
286 607/TB-ĐHĐN Công văn 607/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
29/01/2016
287 608/ĐHĐN-ĐT Công văn 608/ĐHĐN-ĐT Về việc đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.
Nơi nhận:
29/01/2016
288 609/QĐ-ĐHĐN Công văn 609/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
29/01/2016
289 610/QĐ-ĐHĐN Công văn 610/QĐ-ĐHĐN Quyết định vè việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ.
Nơi nhận:
29/01/2016
290 611/QĐ-ĐHĐN Công văn 611/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
29/01/2016
291 612/QĐ-ĐHĐN Công văn 612/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ tiếp tục ở lại nước ngoài.
Nơi nhận:
29/01/2016
292 613/ĐHĐN-TCCB Công văn 613/ĐHĐN-TCCB Về việc cho phép giảng viên thay đổi cơ sở đào tạo.
Nơi nhận:
29/01/2016
293 624/QĐ-ĐHĐN Công văn 624/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập.
Nơi nhận:
29/01/2016
294 625/QĐ-ĐHĐN Công văn 625/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập.
Nơi nhận:
29/01/2016
295 626/TB-ĐHĐN Công văn 626/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016- khóa 33.
Nơi nhận:
29/01/2016
296 627/QĐ-ĐHĐN Công văn 627/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
29/01/2016
297 628/QĐ-ĐHĐN Công văn 628/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
29/01/2016
298 629/TTr-ĐHĐN Công văn 629/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc xin chuyển kinh phisDwj án đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá sinh viên Lào - ĐHĐN.
Nơi nhận:
01/02/2016
299 630/QĐ-ĐHĐN Công văn 630/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa ngành Giáo dục Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Bến Tre.
Nơi nhận:
01/01/2016
300 631/TB-ĐHĐN Công văn 631/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
01/02/2016
Tìm thấy: 6073 mục   / 203 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...