CÔNG VĂN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 284/QĐ-ĐHĐN Công văn 284/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho sinh viên.
Nơi nhận:
18/01/2016
182 614/QĐ-ĐHĐN Công văn 614/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
29/01/2016
183 615/QĐ-ĐHĐN Công văn 615/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.
Nơi nhận:
29/01/2016
184 616/ĐHĐN-TCCB Công văn 616/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Úc.
Nơi nhận:
29/01/2016
185 617/QĐ-ĐHĐN Công văn 617/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.
Nơi nhận:
29/01/2016
186 618/TTr-ĐHĐN Công văn 618/TTr-ĐHĐN Tờ trình đề nghị cho phép tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ ứng dụng tại Phân hiệu ĐHĐN tại Kon tum.
Nơi nhận:
29/01/2016
187 619/QĐ-ĐHĐN Công văn 619/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
29/01/2016
188 620/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 620/ĐHĐN-KHCNMT Về việc phối hợp tiếp nhận sinh viên dự án EMMA thực tập tại ĐHĐN.
Nơi nhận:
29/01/2016
189 621/QĐ-ĐHĐN Công văn 621/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2011 và 2013 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
29/01/2016
190 622/TTr-ĐHĐN Công văn 622/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc thẩm định, phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết (phần hạ tầng kỹ thuật) Trường ĐHSP và Khu KTX thuộc dự án đầu tư xây dựng ĐHĐN giai đoạn II (2006-2010) để bố trí Trường CĐCNTT và Khoa Y Dược ĐHĐN.
Nơi nhận:
29/01/2016
191 623/ĐHĐN-ĐT Công văn 623/ĐHĐN-ĐT Về việc báo cáo thống kê năm học 2015-2016 và xác định, đăng ký chỉ tiêu tuyển sinh năm 2016.
Nơi nhận:
29/01/2016
192 285/ĐHĐN-HSSV Công văn 285/ĐHĐN-HSSV Về việc phối hợp xây dựng Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố và ĐHĐN triển khai Thông tư số 06/2015/BCA-BGDĐT.
Nơi nhận:
18/01/2016
193 286/QĐ-ĐHĐN Công văn 286/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp và lắp đặt thiết bị camera quan sát.
Nơi nhận:
18/01/2016
194 287-303/QĐ-ĐHĐN Công văn 287-303/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chuyển và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức.
Nơi nhận:
19/01/2016
195 304/QĐ-ĐHĐN Công văn 304/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2011 và 2013 hình thức đào tạo học từ xa, thi tại Trung tâm GDTX Chu Văn An - Tp,.HCM.
Nơi nhận:
19/01/2016
196 305/ĐHĐN-VP Công văn 305/ĐHĐN-VP Về việc tiếp tục chức vụ công tác quản lý của nhiệm kỳ 2010-2015.
Nơi nhận:
19/01/2016
197 306/TB-ĐHĐN Công văn 306/TB-ĐHĐN Thông báo mức thu học phí hệ đào tạo tử xa học kỳ II năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
19/01/2016
198 307/QĐ-ĐHĐN Công văn 307/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng hủy hồ sơ tuyển sinh.
Nơi nhận:
19/01/2016
199 307/QĐ-ĐHĐN Công văn 307/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng hủy hồ sơ tuyển sinh.
Nơi nhận:
19/01/2016
200 308/ĐHĐN-HTQT Công văn 308/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
19/01/2016
201 309-321/ĐHĐN-HTQT Công văn 309-321/ĐHĐN-HTQT Về việc khảo sát thông tin liên quan đến du học tại Nhật Bản.
Nơi nhận:
19/01/2016
202 322/QĐ-ĐHĐN Công văn 322/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn việc làm, du học tự túc thuộc ĐHĐN.
Nơi nhận:
19/01/2016
203 323/ĐHĐN-TĐKT Công văn 323/ĐHĐN-TĐKT Về việc hướng dẫn đánh giá các lĩnh vực công tác năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
19/01/2016
204 347/QĐ-ĐHĐN Công văn 347/QĐ-ĐHĐN "Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.
Nơi nhận:
20/01/2016
205 324/ĐHĐN-TCCB Công văn 324/ĐHĐN-TCCB Về việc bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp giảng dạy.
Nơi nhận:
19/01/2016
206 325/QĐ-ĐHĐN Công văn 325/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp Tin học ứng dục Trình độ B tại Trung tâm Phát triển Phần mềm - ĐHĐN.
Nơi nhận:
19/01/2016
207 326/QĐ-ĐHĐN Công văn 326/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ban coi thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm Phát triển Phần miềm - ĐHĐN.
Nơi nhận:
19/01/2016
208 327/QĐ-ĐHĐN Công văn 327/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ban ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm Phát triển Phần miềm - ĐHĐN.
Nơi nhận:
19/01/2016
209 329/ĐHĐN-VP Công văn 329/ĐHĐN-VP Lịch trực, bảo vệ cơ quan và trực tăng cường các khu vực thuộc ĐHĐN các ngày nghỉ tết nguyên đán Bính Thân 2016.
Nơi nhận:
19/01/2016
210 330/ĐHĐN-HTQT Công văn 330/ĐHĐN-HTQT Về việc kế hoạch làm việc của Thị trưởng thành phố Mimasaka, Nhật Bản.
Nơi nhận:
19/01/2016
Tìm thấy: 6073 mục   / 203 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...