QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
91 388/QĐ-ĐHĐNQuyết định 388/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Đinh Thanh Huyền
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
92 387/QĐ-ĐHĐNQuyết định 387/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Hồng Hoa
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
93 386/QĐ-ĐHĐNQuyết định 386/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Lê Khắc Hiệu
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
94 385/QĐ-ĐHĐNQuyết định 385/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Trần Thị Thu Hiền
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
95 384/QĐ-ĐHĐNQuyết định 384/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Đoàn Thị Kim Chi
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
96 383/QĐ-ĐHĐNQuyết định 383/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Huỳnh Thị Cảnh
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
97 382/QĐ-ĐHĐNQuyết định 382/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Phạm Thị Bảy
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
98 381/QĐ-ĐHĐNQuyết định 381/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Đỗ Thị Hồng Anh
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
99 380/QĐ-ĐHĐNQuyết định 380/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Savilay Kongsamay
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
100 379/QĐ-ĐHĐNQuyết định 379/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Sihavong Vilayphone
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
101 378/QĐ-ĐHĐNQuyết định 378/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Võ Thị Khánh Xuân
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
102 377/QĐ-ĐHĐNQuyết định 377/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Cẩm Vân
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
103 376/QĐ-ĐHĐNQuyết định 376/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Hoài Thương
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
104 375/QĐ-ĐHĐNQuyết định 375/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Phạm Thị Thơm
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
105 374/QĐ-ĐHĐNQuyết định 374/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Quang Thịnh
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
106 373/QĐ-ĐHĐNQuyết định 373/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Quyên
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
107 372/QĐ-ĐHĐNQuyết định 372/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Thảo Nguyên
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
108 371/QĐ-ĐHĐNQuyết định 371/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Quang Nghĩa
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
109 370/QĐ-ĐHĐNQuyết định 370/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Đăng Phương Niệm
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
110 369/QĐ-ĐHĐNQuyết định 369/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Dương Thị Mân
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
111 368/QĐ-ĐHĐNQuyết định 368/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Phan Thị Hoàng Linh
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
112 367/QĐ-ĐHĐNQuyết định 367/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Mạnh Huy
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
113 366/QĐ-ĐHĐNQuyết định 366/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Ngô Thị Thu Hiền
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
114 365/QĐ-ĐHĐNQuyết định 365/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Cao Thị Nguyệt Hoa
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
115 364/QĐ-ĐHĐNQuyết định 364/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Trần Thị Thu Hằng
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
116 363/QĐ-ĐHĐNQuyết định 363/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Huỳnh Thị Thanh Diệu
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
117 362/QĐ-ĐHĐNQuyết định 362/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Trần Hữu Thị Duy Anh
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
118 361/QĐ-ĐHĐNQuyết định 361/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 27 chuyển ngành: Đỗ Tiến Hoàng
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
119 360/QĐ-ĐHĐNQuyết định 360/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 27 chuyển ngành: Phan Thị Thùy Dương
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
120 359/QĐ-ĐHĐNQuyết định 359/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 27 chuyển ngành: Phan Ngọc Vinh
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
Tìm thấy: 407 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...