QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
31 2151/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2151/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ Chấm kiểm tra Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
32 2130/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2130/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/05/2016
33 2123/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2123/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/05/2016
34 2124/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2124/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/05/2016
35 2109/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2109/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộn tham gia khóa đào tạo kiểm định viên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/05/2016
36 2110/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2110/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộn tham gia khóa đào tạo kiểm định viên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/05/2016
37 2111/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2111/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHKT - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học chính quy.
Nơi nhận: Như Điều 2.
20/05/2016
38 2120/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2120/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
20/05/2016
39 2097/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2097/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/05/2016
40 2098/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2098/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/05/2016
41 2105/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2105/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/05/2016
42 2101/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2101/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học ngành Ngôn ngữ Anh, theo hình thức đào tạo học từ xa qua mạng, khóa 23 (2016-2018).
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/05/2016
43 2099/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2099/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa tại Trường Đại học Trà Vinh.
Nơi nhận: Như Điều 4.
19/05/2016
44 2100/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2100/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học ngành Ngôn ngữ Anh, theo hình thức đào tạo học từ xa qua mạng, khóa 23 (2016-2020).
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/05/2016
45 2095/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2095/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, lớp AV21.10HCM ngành Ngôn ngữ Anh tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nơi nhận: Như Điều 4.
19/05/2016
46 2080/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2080/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, lớp MD21.2TTH ngành Giáo dục Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi nhận: Như Điều 4
18/05/2016
47 2091/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2091/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.
Nơi nhận: Như Điều 3
18/05/2016
48 2082/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2082/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chuyển số dư dự toán, số dư tạm ứng chi ngân sách nhà nước năm 2015 sang năm 2016.
Nơi nhận: Như Điều 3
18/05/2016
49 2092/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2092/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/05/2016
50 2076/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2076/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp Đại học.
Nơi nhận: Như Điều 3
17/05/2016
51 2045/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2045/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học bằng hai hình thức vừa làm vừa học năm 2016 của Phân hiêu ĐHĐN tại Kon Tum.
Nơi nhận:
16/05/2016
52 435/QĐ-ĐHĐNQuyết định 435/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Đức Tuệ
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
53 434/QĐ-ĐHĐNQuyết định 434/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Ngọc Sâm
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
54 433/QĐ-ĐHĐNQuyết định 433/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Huỳnh Công Ân
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
55 432/QĐ-ĐHĐNQuyết định 432/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Đình Hưng
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
56 431/QĐ-ĐHĐNQuyết định 431/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Vương Thanh Hòa
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
57 430/QĐ-ĐHĐNQuyết định 430/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Quốc Việt
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
58 429/QĐ-ĐHĐNQuyết định 429/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Ngọc Hùng
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
59 428/QĐ-ĐHĐNQuyết định 428/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đào Anh Tuấn
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
60 427/QĐ-ĐHĐNQuyết định 427/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đào Thanh Đạt
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
Tìm thấy: 407 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...