QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
61 426/QĐ-ĐHĐNQuyết định 426/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Hoàng Minh Tuấn
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
62 425/QĐ-ĐHĐNQuyết định 425/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Xuân An
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
63 424/QĐ-ĐHĐNQuyết định 424/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học được bảo vệ luận văn
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
64 423/QĐ-ĐHĐNQuyết định 423/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ: Châu Ngọc Hòe
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
65 422/QĐ-ĐHĐNQuyết định 422/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ: Trần Thị Yến Oanh
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
66 421/QĐ-ĐHĐNQuyết định 421/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Đại Lâm
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
67 420/QĐ-ĐHĐNQuyết định 420/QĐ-ĐHĐN Quyết định nghỉ việc để hưởng hưu trí: Huỳnh Văn Thông
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
68 419/QĐ-ĐHĐNQuyết định 419/QĐ-ĐHĐN Quyết định nghỉ việc để hưởng hưu trí: Dương Thị Tuyết
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
69 418/QĐ-ĐHĐNQuyết định 418/QĐ-ĐHĐN Quyết định nghỉ việc để hưởng hưu trí: Nguyễn Đăng Thạch
Nơi nhận: Như trên
25/01/2014
70 416/QĐ-ĐHĐNQuyết định 416/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghiệm thu và áp dụng chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật cơ khí động lực (điều chỉnh và bổ sung)
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
71 415/QĐ-ĐHĐNQuyết định 415/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thay đổi môn thi cơ sở ngành trong kỳ thi tuyển sinh cao học
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
72 414/QĐ-ĐHĐNQuyết định 414/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành "Hệ thống thông tin" của Đại học Đà Nẵng
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
73 413/QĐ-ĐHĐNQuyết định 413/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2012 hình thức đào tạo học từ xa
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
74 410/QĐ-ĐHĐNQuyết định 410/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn cho cán bộ đi học tập ở nước ngoài: Nguyễn Thị Hải Vân
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
75 409/QĐ-ĐHĐNQuyết định 409/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v cử cán bộ đi công tác tại Ấn Độ: Nguyễn Thị Minh Tâm
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
76 408/QĐ-ĐHĐNQuyết định 408/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v cho phép cán bộ đi nước ngoài: Phan Ngọc Thiết
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
77 407/QĐ-ĐHĐNQuyết định 407/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v cử bán bộ đi đào tạo Thạc sĩ: Phan Quang Thịnh
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
78 403/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 403/QĐ-ĐHĐN-ĐT Quyết định về việc cho phép sinh viên hệ chính quy chuyển chương trình đào tạo từ đại học xuống cao đẳng: Trần Hùng
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
79 402/QĐ-ĐHĐNQuyết định 402/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
80 399/QĐ-ĐHĐNQuyết định 399/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Saycocie Pasaykhone
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
81 398/QĐ-ĐHĐNQuyết định 398/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Mai Vi
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
82 397/QĐ-ĐHĐNQuyết định 397/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Đặng Thị Thúy Vân
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
83 396/QĐ-ĐHĐNQuyết định 396/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Ngô Quang Trường
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
84 395/QĐ-ĐHĐNQuyết định 395/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Thu Thủy
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
85 394/QĐ-ĐHĐNQuyết định 394/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Võ Thị Nam Thanh
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
86 393/QĐ-ĐHĐNQuyết định 393/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Bích Ngọc
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
87 392/QĐ-ĐHĐNQuyết định 392/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Mai Thị Ánh Minh
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
88 391/QĐ-ĐHĐNQuyết định 391/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Cúc Kim
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
89 390/QĐ-ĐHĐNQuyết định 390/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Lê Hoàng Khương
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
90 389/QĐ-ĐHĐNQuyết định 389/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Mỹ Hương
Nơi nhận: Như trên
24/01/2014
Tìm thấy: 407 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...