QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 358/QĐ-ĐHĐNQuyết định 358/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 27 chuyển ngành: Lê Đức Tín
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
122 357/QĐ-ĐHĐNQuyết định 357/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 27 chuyển ngành: Nguyễn Thị Thủy Ngân
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
123 356/QĐ-ĐHĐNQuyết định 356/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 27 chuyển ngành: Nguyễn Như Kỳ
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
124 355/QĐ-ĐHĐNQuyết định 355/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 28 chuyển ngành: Dương Anh Tuấn
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
125 354/QĐ-ĐHĐNQuyết định 354/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 28 chuyển ngành: Hoàng Lương Quang
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
126 353/QĐ-ĐHĐNQuyết định 353/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 28 chuyển ngành: Nguyễn Thị Thu Hiên
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
127 352/QĐ-ĐHĐNQuyết định 352/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 28 chuyển ngành: Đặng Thị Hồng Cẩm
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
128 351/QĐ-ĐHĐNQuyết định 351/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học khóa 28 chuyển ngành: Phạm Văn Phú
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
129 950/QĐ-ĐHĐNQuyết định 950/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thế Nam
Nơi nhận: Như trên
25/02/2014
130 949/QĐ-ĐHĐNQuyết định 949/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Văn Vinh
Nơi nhận: Như trên
25/02/2014
131 948/QĐ-ĐHĐNQuyết định 948/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thanh Quang
Nơi nhận: Như trên
25/02/2014
132 947/QĐ-ĐHĐNQuyết định 947/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Như Chương
Nơi nhận: Như trên
25/02/2014
133 946/QĐ-ĐHĐNQuyết định 946/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đoàn Công Minh
Nơi nhận: Như trên
25/02/2014
134 945/QĐ-ĐHĐNQuyết định 945/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Xuân Thắng
Nơi nhận: Như trên
25/02/2014
135 944/QĐ-ĐHĐNQuyết định 944/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Văn Khởi
Nơi nhận: Như trên
25/02/2014
136 943/QĐ-ĐHĐNQuyết định 943/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Văn Khiên
Nơi nhận: Như trên
25/02/2014
137 935/QĐ-ĐHĐNQuyết định 935/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học được bảo vệ luận văn
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
138 934/QĐ-ĐHĐNQuyết định 934/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ: Lê Thị Thương
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
139 933/QĐ-ĐHĐNQuyết định 933/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thanh Mân
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
140 932/QĐ-ĐHĐNQuyết định 932/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm hướng dẫn làm luận văn thạc sĩ: Chu Thị Hoàng Oanh
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
141 931/QĐ-ĐHĐNQuyết định 931/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thaí Bình
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
142 930/QĐ-ĐHĐNQuyết định 930/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Phan Quốc Lập
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
143 929/QĐ-ĐHĐNQuyết định 929/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đặng Văn Vạn
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
144 928/QĐ-ĐHĐNQuyết định 928/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Anh Dũng
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
145 927/QĐ-ĐHĐNQuyết định 927/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Lê Thị Anh
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
146 926/QĐ-ĐHĐNQuyết định 926/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Bùi Thanh Hằng
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
147 925/QĐ-ĐHĐNQuyết định 925/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Đỗ Mạnh Hoàng
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
148 924/QĐ-ĐHĐNQuyết định 924/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Đặng Tiến
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
149 923/QĐ-ĐHĐNQuyết định 923/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Vũ Thị Lệ
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
150 922/QĐ-ĐHĐNQuyết định 922/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Văn Thản
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
Tìm thấy: 407 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...