QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
241 342/QĐ-ĐHĐNQuyết định 342/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Kinh tế thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Marketing
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
242 341/QĐ-ĐHĐNQuyết định 341/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Kinh tế thực hiện chương trình đào tạo chất lượng cao ngành Quản trị khách sạn
Nơi nhận: Như trên
23/01/2014
243 336/QĐ-ĐHĐNQuyết định 336/QĐ-ĐHĐN Quyết định V/v cử cán bộ đi học ngoại ngữ tại nước ngoài: Nguyễn Thị Vân Anh
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
244 335/QĐ-ĐHĐNQuyết định 335/QĐ-ĐHĐN Quyết định V/v cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Nguyễn Mạnh Toàn
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
245 334/QĐ-ĐHĐNQuyết định 334/QĐ-ĐHĐN Quyết định V/v cử cán bộ đi Nghiên cứu sinh: Nguyễn Duy Cường
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
246 333/QĐ-ĐHĐNQuyết định 333/QĐ-ĐHĐN Quyết định V/v cử cán bộ đi học Thạc sĩ tại nước ngoài: Dương Hạnh Tiên
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
247 332/QĐ-ĐHĐNQuyết định 332/QĐ-ĐHĐN Quyết định V/v cử cán bộ đi học Thạc sĩ tại nước ngoài: Phan Thị Phú Quyến
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
248 331/QĐ-ĐHĐNQuyết định 331/QĐ-ĐHĐN Quyết định V/v cử cán bộ đi học Thạc sĩ tại nước ngoài: Lê Trương Di Hạ
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
249 330/QĐ-ĐHĐNQuyết định 330/QĐ-ĐHĐN Quyết định V/v cử cán bộ đi học Thạc sĩ tại nước ngoài: Võ Hoàng Nha
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
250 329/QĐ-ĐHĐNQuyết định 329/QĐ-ĐHĐN Quyết định V/v cử cán bộ đi công tác tại nước ngoài: TS. Hoàng Hải
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
251 327/QĐ-ĐHĐNQuyết định 327/QĐ-ĐHĐN Quyết định V/v cử cán bộ đi học Thạc sĩ tại nước ngoài: Trần Xuân Quỳnh
Nơi nhận: Như trên
22/01/2014
252 315/QĐ-ĐHĐNQuyết định 315/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v phê duyệt lựa chọn nhà thầu thi công xây lắp phần bổ sung Công trình Ký túc xá sinh viên số 2 thuộc Dự án ĐTXD ĐHĐN giai đoạn II
Nơi nhận: Như trên
21/01/2014
253 314/QĐ-ĐHĐNQuyết định 314/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v phê duyệt dự toán bổ sung công trình Ký túc xá sinh viên số 2 thuộc Dự án ĐTXD ĐHĐN giai đoạn II
Nơi nhận: Như trên
21/01/2014
254 312/QĐ-ĐHĐNQuyết định 312/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v phê duyệt Tổng dự toán và kế hoạch đấu thầu các gói thầu mua sắm trang thiết thí nghiệm và phục vụ đào tạo năm 2014 cho Khoa Y Dược Đại học Đà nẵng
Nơi nhận: Như trên
21/01/2014
255 293/QĐ-ĐHĐNQuyết định 293/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhân học viên LH21.1DKT đủ điều kiện nhập học bổ sung khóa 21 (2014-2018), theo hình thức đào tạo học từ xa, ngành Luật tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
256 292/QĐ-ĐHĐNQuyết định 292/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhân học viên MC21.1DKT đủ điều kiện nhập học bổ sung khóa 21 (2014-2015), theo hình thức đào tạo học từ xa, ngành Giáo dục Mầm non tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
257 291/QĐ-ĐHĐNQuyết định 291/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhân học viên MD21.1DKT đủ điều kiện nhập học bổ sung khóa 21 (2014-2015), theo hình thức đào tạo học từ xa, ngành Giáo dục Mầm non tại Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum
Nơi nhận: Như trên
20/01/2014
258 282/QĐ-ĐHĐNQuyết định 282/QĐ-ĐHĐN Quyết định nghỉ việc để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội: Nguyễn Thị Thanh Tâm
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
259 278/QĐ-ĐHĐNQuyết định 278/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác tại Nhật Bản: Võ Diệp Ngọc Khôi
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
260 277/ĐHĐN-ĐTQuyết định 277/ĐHĐN-ĐT Quyết định về việc công nhân danh sách học sinh được xét dự tuyển vào Đại học Đà Nẵng hệ chính qui tập trung năm 2013, thuộc đối tượng cử tuyển
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
261 272/QĐ-ĐHĐNQuyết định 272/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Hồ Đắc Thụy
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
262 271/QĐ-ĐHĐNQuyết định 271/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Dương Hiệp Hòa
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
263 270/QĐ-ĐHĐNQuyết định 270/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Lê Văn Tú
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
264 269/QĐ-ĐHĐNQuyết định 269/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Hồ Diễm Chi
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
265 268/QĐ-ĐHĐNQuyết định 268/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Tấn Nghĩa
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
266 267/QĐ-ĐHĐNQuyết định 267/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Trần Văn Sang
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
267 266/QĐ-ĐHĐNQuyết định 266/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Quốc Tuấn
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
268 265/QĐ-ĐHĐNQuyết định 265/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Phan Tuấn Hoàng
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
269 264/QĐ-ĐHĐNQuyết định 264/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Lê Thế Văn
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
270 263/QĐ-ĐHĐNQuyết định 263/QĐ-ĐHĐN Quyết định v/v thành lập hội đồng chấm luận văn Thạc sĩ: Nguyễn Phạm Hùng
Nơi nhận: Như trên
17/01/2014
Tìm thấy: 407 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ]