QUYẾT ĐỊNH

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 891/QĐ-ĐHĐNQuyết định 891/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Thị Tâm
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
182 890/QĐ-ĐHĐNQuyết định 890/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Mai Xuân Tiến
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
183 889/QĐ-ĐHĐNQuyết định 889/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Việt Quang
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
184 888/QĐ-ĐHĐNQuyết định 888/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thị Như Phấn
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
185 887/QĐ-ĐHĐNQuyết định 887/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trần Trọng Quỳnh
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
186 886/QĐ-ĐHĐNQuyết định 886/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Trịnh Ngọc Tú
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
187 885/QĐ-ĐHĐNQuyết định 885/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Nguyễn Thanh Toàn
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
188 884/QĐ-ĐHĐNQuyết định 884/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ: Ngô Thành Tâm
Nơi nhận: Như trên
24/02/2014
189 872/KLGB-CQĐHĐNQuyết định 872/KLGB-CQĐHĐN Kết luận giao ban cơ quan Đại học Đà Nẵng tháng 02/2014
Nơi nhận: Như trên
02/01/4224
190 870/QĐ-ĐHĐNQuyết định 870/QĐ-ĐHĐN V/v thành lập Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao cán bộ viên chức ĐHĐN lần thứ III-2014
Nơi nhận: Như trên
02/01/4224
191 869/QĐ-ĐHĐNQuyết định 869/QĐ-ĐHĐN V/v tặng Giấy khen cho sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện
Nơi nhận: Như trên
02/01/4224
192 867/QĐ-ĐHĐNQuyết định 867/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học nước ngoài
Nơi nhận: Như trên
02/01/4224
193 866/QĐ-ĐHĐNQuyết định 866/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Ngoại ngữ mở chuyên ngành đào tạo Tiếng Trung du lịch trình độ đại học
Nơi nhận: Như trên
02/01/4224
194 865/QĐ-ĐHĐNQuyết định 865/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép Trường Đại học Sư phạm mở ngành đào tạo Lịch sử trình độ đại học
Nơi nhận: Như trên
02/01/4224
195 864/QĐ-ĐHĐNQuyết định 864/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học Thạc sĩ tại nước ngoài: Đinh Ngọc Hiếu
Nơi nhận: Như trên
02/01/4224
196 863/ĐHĐN-TCCBQuyết định 863/ĐHĐN-TCCB V/v cử cán bộ đi Nghiên cứu sinh tại Nhật Bản theo Đề án 911
Nơi nhận: Như trên
02/01/4224
197 862/QĐ-ĐHĐNQuyết định 862/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên lớp LH21.1LTN ngành Luật đủ điều kiện nhập học bổ sung đại học khóa 21 (2014-2018) theo hình thức học từ xa tại Trường TH Lâm nghiệp Tây Nguyên
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
198 859/ĐHĐN-TĐKTQuyết định 859/ĐHĐN-TĐKT V/v Hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2014
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
199 856/QĐ-ĐHĐNQuyết định 856/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi học tại Cộng hòa Pháp: TS.Đặng Văn Mỹ
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
200 855/QĐ-ĐHĐNQuyết định 855/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi học Tiến sĩ tại nước ngoài: Ths. Nguyễn Thị Nhật Ánh
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
201 854/QĐ-ĐHĐNQuyết định 854/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ: PGS.TS Lê Kim Hùng
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
202 853/QĐ-ĐHĐNQuyết định 853/QĐ-ĐHĐN V/v cử cán bộ đi công tác tại Hoa Kỳ: PGS.TS Phạm Văn Tuấn
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
203 852/QĐ-ĐHĐNQuyết định 852/QĐ-ĐHĐN V/v cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Hoàng Công Huân
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
204 844/ĐHĐN-KHTCQuyết định 844/ĐHĐN-KHTC V/v giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2014
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
205 843/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 843/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
206 842/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 842/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ thông tin của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
207 841/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 841/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
208 840/QĐ-ĐHĐN-ĐTQuyết định 840/QĐ-ĐHĐN-ĐT V/v thành lập Hội đồng thẩm định chương trình đào tạo đại học ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
209 835/QĐ-ĐHĐNQuyết định 835/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Phan Thị Phương Hạnh
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
210 834/QĐ-ĐHĐNQuyết định 834/QĐ-ĐHĐN V/v xác định thời gian hưởng Phụ cấp thanh niên đối với nhà giáo: Nguyễn Hoàng Minh
Nơi nhận: Như trên
02/01/4221
Tìm thấy: 407 mục   / 14 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...