DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
31 2307/ĐHĐN-VP Công văn 2307/ĐHĐN-VP Về việc kiểm tra công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
30/07/2019
32 2303/ĐHĐN-TCCB Công văn 2303/ĐHĐN-TCCB Về việc đăng ký thi thăng hạng chức danh nghè nghiệp giảng viên chính (hạng II) năm 2019.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT; Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục.
30/07/2019
33 2302/TB-ĐHĐNThông báo 2302/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Phạm Thị Thu Hương.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
30/07/2019
34 2294/ĐHĐN-TCCB Công văn 2294/ĐHĐN-TCCB Về việc đăng ký giảng viên LLCT tham gia tập huấn.
Nơi nhận: Trường ĐHKT; Trường ĐHSP.
29/07/2019
35 2293/ĐHĐN-TCCB Công văn 2293/ĐHĐN-TCCB Về việc triệu tập lực lượng tự vệ Cơ quan ĐHĐN đi huấn luyện năm 2019.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc
29/07/2019
36 2292/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2292/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Nguyễn Hồng Quế.
Nơi nhận: Như Điều 3.
29/07/2019
37 2290/KH-ĐHĐNKế hoạch 2290/KH-ĐHĐN Kế hoạch triển khai các hoạt động tuyên truyền, giáo dục pháp luật đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trong sinh viên ĐHĐN năm 2019.
Nơi nhận: .............
29/07/2019
38 2301/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2301/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Nguyễn Đức Nhơn.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
29/07/2019
39 2289/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2289/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc không hưởng lương: Mai Nguyên Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/07/2019
40 2280/ĐHĐN-TCCB Công văn 2280/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ, giảng viên tham gia lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng - an ninh năm 2019.
Nơi nhận: Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Bộ GD&ĐT.
26/07/2019
41 2268/ĐHĐN-KHTC Công văn 2268/ĐHĐN-KHTC Về việc hợp tác giữa UBND thành phố Đà Nẵng và ĐHĐN.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên và đơn vị trực thuộc.
25/07/2019
42 2262/TB-ĐHĐNThông báo 2262/TB-ĐHĐN Thông báo về việc hết thời hạn hợp đồng lao động: Mai Thôn.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh.
25/07/2019
43 2269/ĐHĐN-HTQT Công văn 2269/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý tổ chức Tuần lễ ngoại giao khí hậu Châu Âu tại Đà Nẵng.
Nơi nhận: Trung tâm Nghiên cứu Xây dựng Năng lực Thích ứng (CAB).
25/07/2019
44 2249/ĐHĐN-HTQT Công văn 2249/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
24/07/2019
45 2299/ĐHĐN-ĐT Công văn 2299/ĐHĐN-ĐT Về việc xác minh thông tin văn bằng tốt nghiệp: Đinh Quốc Triều.
Nơi nhận: Sở Du lịch tỉnh Bình Định.
24/07/2019
46 2235-2237/ĐHĐN-HTQT Công văn 2235-2237/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
24/07/2019
47 2228/TB-ĐHĐNThông báo 2228/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Nguyễn Thị Minh Xuân.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
23/07/2019
48 2213/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2213/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHĐN tháng 8/2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/07/2019
49 2222/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2222/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Phạm Thị Kiều Duyên.
Nơi nhận: Như Điều 2.
22/07/2019
50 2218-2219/ĐHĐN-HTQT Công văn 2218-2219/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
22/07/2019
51 2215/ĐHĐN-VP Công văn 2215/ĐHĐN-VP Về việc di chuyển, sắp xếp các phòng làm việc tại Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Các Văn phòng, ban chức năng thuộc Cơ quan ĐHĐN.
22/07/2019
52 2214/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2214/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Hồ Phan Hiếu.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/07/2019
53 2194-2195/ĐHĐN-HTQT Công văn 2194-2195/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
19/07/2019
54 2188/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2188/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Trần Văn Huệ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/07/2019
55 2197/TB-ĐHĐNThông báo 2197/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký kết hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Văn Phạm Kim Thương.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
19/07/2019
56 2172/TB-ĐHĐNThông báo 2172/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
18/07/2019
57 2178/ĐHĐN-HTQT Công văn 2178/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
18/07/2019
58 2160/TB-ĐHĐNThông báo 2160/TB-ĐHĐN Thông báo về việc họp giao ban Kế hoạch - tài chính.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
16/07/2019
59 2166/TB-ĐHĐNThông báo 2166/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoán hình ảnh"
Nơi nhận: Các phương tiện thông tin; các Sở Y tế; các Bệnh viện, Trường học.
16/07/2019
60 2158-2157/ĐHĐN-HTQT Công văn 2158-2157/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gian hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
16/07/2019
Tìm thấy: 8578 mục   / 286 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...