DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
31 2135/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2135/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép năm 2016 và đi nước ngoài.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
32 2137/ĐHĐN-CSVC Công văn 2137/ĐHĐN-CSVC Về việc hỗ trợ cơ sở vật chất cho Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2015 tại thành phố Đà Nẵng.
Nơi nhận: Trường Cao đẳng Lương thực Thực phẩm
24/05/2016
33 2136/TB-ĐHĐNThông báo 2136/TB-ĐHĐN Thông báo về việc sửa đổi nội dung của Quy định thực hiện kéo dài thờigian công tác và chế độ hưu trí.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên.
24/05/2016
34 2138/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2138/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi kỳ thi kết thúc các mô đun và xét cấp chứng chỉ hoàn thành Chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN - Khóa 2.
Nơi nhận: Như Điều 4.
24/05/2016
35 2139/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2139/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập BTC Lễ khai giảng chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 2.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
36 2159/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2159/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành giáo dục Tiểu học theo hình thức đào tạohọc từ xa tại Trường Đại học Trà Vinh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
37 2161/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2161/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học ngành Ngôn gnwx Anh hình thức đào tạo học từ xa, đợt thi ngày 29/5/2016.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
38 2164/ĐHĐN-ĐTKế hoạch 2164/ĐHĐN-ĐT Kế hoạch làm việc của các Ban giúp viện Hội đồng thi và Đoàn kiểm tra.
Nơi nhận: Hội đồng thi; Các Ban giúp việc Hội đồng thi; Đoàn kiểm tra.
24/05/2016
39 2166/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2166/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ giúp việc Hội thảo "Công bố khoa học trên các tạp chí trong danh mục ISI".
Nơi nhận: NHư Điều 3.
24/05/2016
40 2167/ĐHĐN-HTQT Công văn 2167/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
24/05/2016
41 2168/ĐHĐN-VP Công văn 2168/ĐHĐN-VP Về việc yêu cầu thẩm định giá.
Nơi nhận: Công ty TNHH Thẩm định giá Hoàng Quân.
24/05/2016
42 2134/ĐHĐN-HTQT Công văn 2134/ĐHĐN-HTQT Về việc đồng ý cho Trường ĐHNN tổ chức Diễn đàn thành niên Châu Á.
Nơi nhận: Trường ĐHNN - ĐHĐN
24/05/2016
43 2140/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2140/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm PTPM - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
44 2141/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2141/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ban coi thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm PTPM - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
45 2142/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2142/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ba ra đề thi, chấm thi tốt nghiệp Tin học ứng dụng Trình độ B tại Trung tâm PTPM - ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
46 2158/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2158/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo học từ xa, lớp MD21.2TTH ngành Giáo dục Mầm non đợt thi ngày 04, 05/62016 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
47 2160/ĐHĐN-TCCB Công văn 2160/ĐHĐN-TCCB Về việc giới thiệu cán bộ tham gia tổ chức Kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 41.
Nơi nhận: Hiệu trưởng Trường CĐCN; Hiệu trưởng Trường CĐCNTT.
24/05/2016
48 2162/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2162/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức "Hội thảo Khoa học GDTC năm 2016".
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
49 2163/ĐHĐN-HTQT Công văn 2163/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
24/05/2016
50 2150/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2150/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Chấm thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
51 2152/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2152/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ xử lý bài thi trắc nghiệm Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
52 2153/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2153/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kiểm tra công tác chuẩn bị kỳ thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tại Cum thi số 40, Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
53 2154/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2154/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban phúc khảo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
54 2155/ĐHĐN-HTQT Công văn 2155/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phong PA83 - Công an Thành phố Đà Nẵng.
24/05/2016
55 2156/ĐHĐN-KHTC Công văn 2156/ĐHĐN-KHTC Về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch và dự toánngân sách nhà nước năm 2017.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
24/05/2016
56 2157/TB-ĐHĐNThông báo 2157/TB-ĐHĐN Thông báo kết luận của Giám đốc ĐHĐN tại cuộc họp giao ban Cơ quan ĐHĐN Quý II/2016.
Nơi nhận: Thủ trưởng các đơn vị.
24/05/2016
57 2143/ĐHĐN-ĐT Công văn 2143/ĐHĐN-ĐT Về việc xin phép cho NCS Vilayvone Phommachanh bảo vệ luận án.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT
24/05/2016
58 2144/ĐHĐN-TCCB Công văn 2144/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo đề án 911 năm 2015 tại Vương quốc Anh.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT; Cục Đào tạo với nước ngoài.
24/05/2016
59 2147/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2147/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Vận chuyển và Bàn giao đề thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
60 2148/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2148/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Coi thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] More ...