DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
211 1288/ĐHĐN-ĐT Công văn 1288/ĐHĐN-ĐT Về việc triển khai đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông giai đoạn 2018-2025.
Nơi nhận: Trường ĐHSP; Trường ĐHJNN; Trường ĐHSPKT; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
06/05/2019
212 1297/ĐHĐN-HSSV Công văn 1297/ĐHĐN-HSSV Về việc góp ý dự thảo Thông tư quy định tiêu chí đánh giá công tác GDTC và thể theo trong các cơ sở giáo dục.
Nơi nhận: Trường ĐHSP; Khoa GDTC - ĐHĐN.
06/05/2019
213 1287/ĐHĐN-HSSV Công văn 1287/ĐHĐN-HSSV Về việc triển khai Cuộc thi "HSSV với ý tưởng khởi nghiệp": năm 2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
06/05/2019
214 1286/ĐHĐN-HSSV Công văn 1286/ĐHĐN-HSSV Về việc góp ý Dự thảo Quy định chính sách thu hút sinh viên quốc tế đến học tập tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
06/05/2019
215 1289/LT-CQĐHĐN Công văn 1289/LT-CQĐHĐN Về việc đóng góp Quỹ "Vì cộng đồng" đợt 1 năm 2019.
Nơi nhận: Thủ trưởng các Văn phòng, Ban Trung tâm, Khoa, Viện trực thuộc; Ban Chấp hành các Công đoàn bộ phận.
06/05/2019
216 1280/ĐHĐN-TCCB Công văn 1280/ĐHĐN-TCCB Về việc tổ chức huấn luyện chiến đấu, giáo dục chính trị cho lực lượng tự vệ ĐHĐN năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
04/05/2019
217 1278-1279/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1278-1279/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương chuyên viên chính: Nguyễn Nhã Vy, Đỗ Thị Như Hoa.
Nơi nhận: Như Điều 2.
04/05/2019
218 1276/ĐHĐN-KYD Công văn 1276/ĐHĐN-KYD Về việc đăng ký tham gia tư vấn tuyển dụng việc làm.
Nơi nhận: Trường Đại học Y Dược Huế.
04/05/2019
219 1268/ĐHĐN-VP Công văn 1268/ĐHĐN-VP Về việc tổ chức Quốc tang đồng chí Lê Đức Anh.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
02/05/2019
220 1262-1265/TB-ĐHĐNThông báo 1262-1265/TB-ĐHĐN Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký: PGS. TS. Lê Quang Sơn, PGS. TS. Lê Thành Bắc, PGS. TS. Ngô Văn Dưỡng, TS. Cao Xuân Tuấn.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT; Các trường ĐH, CĐ; Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc; Các đơn vị có liên quan.
02/05/2019
221 1257-1258/TB-ĐHĐNThông báo 1257-1258/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Hoàng Phương Tùng, Đỗ Thanh Huyền.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
02/05/2019
222 1269/ĐHĐN-GDTC Công văn 1269/ĐHĐN-GDTC Về việc cử cán bộ tham dự khóa tập huấn Luật Đá cầu và Đào tạo trọng tài cho giảng viên GDTC năm 2019.
Nơi nhận: Bộ môn Đá cầu - Tổng cụ Thể dục Thể thao.
02/05/2019
223 1225/TB-ĐHĐNThông báo 1225/TB-ĐHĐN Thông báo tạm hoãn lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
26/04/2019
224 1205/TB-ĐHĐNThông báo 1205/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Ngô Hà Tấn.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
25/04/2019
225 1199/ĐHĐN-ĐT Công văn 1199/ĐHĐN-ĐT Về việc báo cáo một số vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ của cơ sở giáo dục đại học.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
24/04/2019
226 1198/KH-ĐHĐNKế hoạch 1198/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức tập huấn "Thực hành xây dựng chương trình đào tạo theo chuẩn đầu ra, phục vụ công tác kiểm định chất lượng".
Nơi nhận: Văn phòng, Ban KHTC, Trung tâm TTHL.
24/04/2019
227 1193/TB-ĐHĐNThông báo 1193/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp đào tạo liên tục (CME) "Chẩn đoán hình ảnh".
Nơi nhận: Các Sở Y tế; Các Bệnh viên, Trường đại học.
23/04/2019
228 1192/TB-ĐHĐN Công văn 1192/TB-ĐHĐN Về việc mời tham gia giảng dạy và kiêm nhiệm quản lý tại Khoa Y Dược.
Nơi nhận: Giám đốc Bệnh viện C Đà Nẵng.
23/04/2019
229 1183/TB-ĐHĐNThông báo 1183/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký Phụ lục Hợp đồng lao động: Mai Xuân Nguyên.
Nơi nhận: Ban CSVC, Ban CBDAPTKĐT.
22/04/2019
230 1176/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1176/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Ngô Thị Ngọc Hoa.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/04/2019
231 1186/TB-ĐHĐNThông báo 1186/TB-ĐHĐN Thông báo số 3 về việc tổ chức Lễ Bế mạc Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
22/04/2019
232 1174/TB-ĐHĐNThông báo 1174/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
22/04/2019
233 1167/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1167/ĐHĐN-KHCNMT Về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, năm 2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
19/04/2019
234 1164/TB-ĐHĐNThông báo 1164/TB-ĐHĐN Thông báo điều chỉnh lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
19/04/2019
235 1163/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1163/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Đại hội thể thao sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.
Nơi nhận: Như Điều 4.
19/04/2019
236 1161/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1161/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Lê Thị Hồng Oanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/04/2019
237 1156/ĐHĐN-HSSV Công văn 1156/ĐHĐN-HSSV Về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
19/04/2019
238 1141-1145/ĐHĐN-HTQT Công văn 1141-1145/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
18/04/2019
239 1149/TB-ĐHĐNThông báo 1149/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Phan Đặng My Phương.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
18/04/2019
240 1117/TB-ĐHĐNThông báo 1117/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
17/04/2019
Tìm thấy: 8566 mục   / 286 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...