DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
211 1218/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1218/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc miễn, giảm học phí cho sinh viên hệ chính quy học kỳ II, năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Như Điều 3.
17/04/2018
212 1300-1302/ĐHĐN-HTQT Công văn 1300-1302/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
17/04/2018
213 1207-1208/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1207-1208/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Đặng Thị Nguyên Chi, Nguyễn Thị Thơm.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/04/2018
214 1206/TB-ĐHĐNThông báo 1206/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Trần Xuân Quỳnh.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
16/04/2018
215 1201/TB-ĐHĐNThông báo 1201/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa theo phương thức đào tạo trực tuyến.
Nơi nhận: Phát cho thí sinh.
16/04/2018
216 1210-1211/ĐHĐN-HTQT Công văn 1210-1211/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
16/04/2018
217 1204/TB-ĐHĐNThông báo 1204/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Đoàn Như Quỳnh.
Nơi nhận: Ban ĐBCLGD.
16/04/2018
218 1179/ĐHĐN-VP Công văn 1179/ĐHĐN-VP Về việc đăng ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC.
Nơi nhận: Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng.
13/04/2018
219 1187/ĐHĐN-HTQT Công văn 1187/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
13/04/2018
220 1174/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1174/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên: Hồ Hoàng Long.
Nơi nhận: Như Điều 3.
13/04/2018
221 1165-1168/ĐHĐN-HTQT Công văn 1165-1168/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/04/2018
222 1159/TB-ĐHĐNThông báo 1159/TB-ĐHĐN Thông báo số 2 về việc tổ chức Đại hội Thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ V - 2018.
Nơi nhận: Các đơn vị.
12/04/2018
223 1149-1150/TB-ĐHĐNThông báo 1149-1150/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Ngô Thái Bích Vân, Hạ Đình Trúc.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
11/04/2018
224 1148/TB-ĐHĐNThông báo 1148/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động: Hoàng Ngọc Minh Hiếu.
Nơi nhận: Ban KHTC.
11/04/2018
225 1154/TB-ĐHĐNThông báo 1154/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - khóa 37
Nơi nhận: Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT; Trường ĐHKT; Trường ĐHSP; Trường Đại học Quảng Nam.
11/04/2018
226 1140/ĐHĐN-HTQT Công văn 1140/ĐHĐN-HTQT Về việc xác nhận bổ sung danh sách LHS Lào nhận học bổng năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.
10/04/2018
227 1128/ĐHĐN-HTQT Công văn 1128/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giáo viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
10/04/2018
228 1138/TB-ĐHĐNThông báo 1138/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Nguyễn Thị Mỹ Linh.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
10/04/2018
229 1134/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 1134/ĐHĐN-PCTĐ Về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác Pháp chế và Thi đua năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
10/04/2018
230 1126/TB-ĐHĐNThông báo 1126/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
09/04/2018
231 1125/ĐHĐN-KYD Công văn 1125/ĐHĐN-KYD Về việc giới thiệu tình nguyện viên tham gia kiến tập lâm sàng tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Nơi nhận: Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng.
09/04/2018
232 1117/TB-ĐHĐNThông báo 1117/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phạm Tiến Binh.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
06/04/2018
233 1107-1108/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1107-1108/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức: Đoàn Văn Dương, Trịnh Thị Nguyệt.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
06/04/2018
234 1103/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1103/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Lê Văn Phụng.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/04/2018
235 1102/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1102/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên từ tháng 01-3/2018 cho các nhà giáo công tác tịa Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/04/2018
236 1091/TB-ĐHĐNThông báo 1091/TB-ĐHĐN Thông báo về việc chiêu sinh khóa học bồi dưỡng kế toán trưởng
Nơi nhận: Các trường Mầm non, Tiểu học Đà Nẵng.
05/04/2018
237 1095/ĐHĐN-HTQT Công văn 1095/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
05/04/2018
238 1085/ĐHĐN-HTQT Công văn 1085/ĐHĐN-HTQT Về việc điều động cán bộ, giảng viên và sinh viên.
Nơi nhận: Trường ĐHKT; Viện NC&ĐT Việt-Anh; Khoa Y Dược.
05/04/2018
239 1074/TB-ĐHĐNThông báo 1074/TB-ĐHĐN Thông báo về quy định mức thu hoạt động tuyển sinh chính quy năm 2018.
Nơi nhận: Ban ĐT; Hội đồng TSCQ 2018.
04/04/2018
240 1073/TB-ĐHĐNThông báo 1073/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018- khóa 37.
Nơi nhận: Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT; Trường ĐHBK; Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
04/04/2018
Tìm thấy: 7695 mục   / 257 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...