DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
211 707/TB-ĐHĐN Công văn 707/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
17/02/2016
212 708/TB-ĐHĐN Công văn 708/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
17/02/2016
213 709/TTR-ĐHĐN Công văn 709/TTR-ĐHĐN Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình công tác tại đơn vị.
Nơi nhận:
17/02/2016
214 710/TTR-ĐHĐN Công văn 710/TTR-ĐHĐN Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài.
Nơi nhận:
17/02/2016
215 711/QĐ-ĐHĐN Công văn 711/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm định giá trang thiết bị cho ĐHĐN.
Nơi nhận:
17/02/2016
216 712/QĐ-ĐHĐN Công văn 712/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau Tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
18/02/2016
217 713/ĐHĐN-TCCB Công văn 713/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Vương quốc Bỉ.
Nơi nhận:
18/02/2016
218 714/ĐHĐN-TCCB Công văn 714/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Malaysia.
Nơi nhận:
18/02/2016
219 715/QĐ-ĐHĐN Công văn 715/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
18/02/2016
220 717/ĐHĐN-TCCB Công văn 717/ĐHĐN-TCCB Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
18/02/2016
221 718/TB-ĐHĐN Công văn 718/TB-ĐHĐN Thông báo về việc triển khai kế hoạch năm 2016.
Nơi nhận:
18/02/2016
222 719/ĐHĐN-TCCB Công văn 719/ĐHĐN-TCCB Về việc cử Giám đốc ĐHĐN đi công tác tại nước ngoài.
Nơi nhận:
18/02/2016
223 720/QĐ-ĐHĐN Công văn 720/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
18/02/2016
224 721/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 721/ĐHĐN-KHCNMT Về việc báo cáo thống kê về KHCN năm 2015.
Nơi nhận:
18/02/2016
225 722/QĐ-ĐHĐN Công văn 722/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn (giai đoạn thiết kế) công trình: Sân vườn, tường rào ký túc xá sinh viên Trường CĐCNTT và Khoa Y Dược tại phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn thành phố Đà Nẵng.
Nơi nhận:
18/02/2016
226 723/QĐ-ĐHĐN Công văn 723/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.
Nơi nhận:
18/02/2016
227 724/QĐ-ĐHĐN Công văn 724/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2013 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
18/02/2016
228 725/ĐHĐN-CSVC Công văn 725/ĐHĐN-CSVC Về việc thẩm duyệt hồ sơ TK BVTC hạng mục PCCC công trình.
Nơi nhận:
18/02/2016
229 726/QĐ-ĐHĐN Công văn 726/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo.
Nơi nhận:
18/02/2016
230 727/ĐHĐN-TCCB Công văn 727/ĐHĐN-TCCB Về việc lập danh sách tinh giản biên chế 6 tháng cuối năm 2016.
Nơi nhận:
18/02/2016
231 728/QĐ-ĐHĐN Công văn 728/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc tạm thời không hưởng lương.
Nơi nhận:
18/02/2016
232 729/QĐ-ĐHĐN Công văn 729/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ một tháng lương cho viên chức nghỉ hưu.
Nơi nhận:
18/02/2016
233 730/QĐ-ĐHĐN Công văn 730/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.
Nơi nhận:
18/02/2016
234 731/QĐ-ĐHĐN Công văn 731/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên đi học ở nước ngoài.
Nơi nhận:
18/02/2016
235 732/ĐHĐN-HTQT Công văn 732/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo học bổng GE Foundation Scholar-Leaders (GEFSL).
Nơi nhận:
18/02/2016
236 733/ĐHĐN-HTQT Công văn 733/ĐHĐN-HTQT Về việc tạo điều kiện để IIE treo băng rôn thông báo học bổng GE Foundation Scholar-Leaders (GEFSL).
Nơi nhận:
18/02/2016
237 734/QĐ-ĐHĐN Công văn 734/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên.
Nơi nhận:
18/02/2016
238 735/QĐ-ĐHĐN Công văn 735/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.
Nơi nhận:
19/02/2016
239 736/QĐ-ĐHĐN Công văn 736/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
19/02/2016
240 737/QĐ-ĐHĐN Công văn 737/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ đi nước ngoài.
Nơi nhận:
19/02/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] More ...