DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
61 2149/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2149/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Làm phách Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
62 2145/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2145/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Thư ký Hội đồng thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụ thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
63 2146/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2146/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban In sao đề thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
64 2151/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2151/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tổ Chấm kiểm tra Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016 tại Cụm thi số 40.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2016
65 2121/ĐHĐN-KYD Công văn 2121/ĐHĐN-KYD Về việc xin phép tham gia dự án HPET.
Nơi nhận: Về việc xin phép tham gia dự án HPET.
23/05/2016
66 2122/ĐHĐN-TCCB Công văn 2122/ĐHĐN-TCCB Về việc giới thiệu giáo viên coi thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
Nơi nhận: Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng.
23/05/2016
67 2130/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2130/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển hình thức đào tạo.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/05/2016
68 2123/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2123/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/05/2016
69 2124/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2124/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
Nơi nhận: Như Điều 3.
23/05/2016
70 2125/ĐHĐN-VP Công văn 2125/ĐHĐN-VP Về việc mẫu dấu của ĐHĐN.
Nơi nhận: Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an.
23/05/2016
71 2126/ĐHĐN-KYD Công văn 2126/ĐHĐN-KYD Về việc thay đổi và bổ sung cán bộ tham dự Hội thảo.
Nơi nhận: Giám đốc Ban Quản lý Dự án HIPET - Bộ Y tế.
23/05/2016
72 2128/ĐHĐN-ĐT Công văn 2128/ĐHĐN-ĐT Về việc tổ chức Lễ trao tặng bằng thạc sĩ cho các lớp khóa 28 tại Trường Đại học Trà Vinh.
Nơi nhận: Trường Đại học Trà Vinh
23/05/2016
73 2129/ĐHĐN-TCCB Công văn 2129/ĐHĐN-TCCB Về việc giới thiệu sinh viên coi thi Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2016.
Nơi nhận: Hiệu trưởng Trường ĐHKT
23/05/2016
74 2131/ĐHĐN-VP Công văn 2131/ĐHĐN-VP Về việc chuẩn bị nội dung cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT với thủ trưởng các CSGDĐHTV trực thuộc Bộ.
Nơi nhận: Thủ trưởng các Ban chức năng: TCCB, ĐT, KHCN&MT, CSVC, KHTC, HTQT, ĐBCLGD; Chánh VP.
23/05/2016
75 2132/ĐHĐN-VP Công văn 2132/ĐHĐN-VP Về việc chuẩn bị nôi dung cuộc họp giữa Bộ trưởng Bộ GD&ĐT với thủ trưởng các CSGDĐH thành viên trực thuộc Bộ.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Đơn vị đào tạo trực thuộc Bộ.
23/05/2016
76 2133/ĐHĐN-HTQT Công văn 2133/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
23/05/2016
77 2111/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2111/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả học tập và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHKT - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học chính quy.
Nơi nhận: Như Điều 2.
20/05/2016
78 2112/ĐHĐN-TCCB Công văn 2112/ĐHĐN-TCCB Về việc báo cáo tình hình bố trí, sử dụng cán bộ đã qua đào tạo SĐH ở nước ngoài - Chương trình CNSH nông nghiệp và thủy sản.
Nơi nhận: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
20/05/2016
79 2115/ĐHĐN-HTQT Công văn 2115/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA83 công an thành phố Đà Nẵng.
20/05/2016
80 2109/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2109/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộn tham gia khóa đào tạo kiểm định viên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/05/2016
81 2110/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2110/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộn tham gia khóa đào tạo kiểm định viên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/05/2016
82 2117/ĐHĐN-TCCB Công văn 2117/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo đề án 911 năm 2015 tại Ai-len.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT; Cục Đào tạo với nước ngoài.
20/05/2016
83 2118/ĐHĐN-CSVC Công văn 2118/ĐHĐN-CSVC Về việc mời thương thảo hợp đồng tư vấn thiết kế.
Nơi nhận: Nhà thầu Công ty Tư vấn thiết kế và xây dựng Tân Á Đông.
20/05/2016
84 2120/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2120/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận án tiến sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
20/05/2016
85 2114/ĐHĐN-HTQT Công văn 2114/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh (Bộ Công an).
20/05/2016
86 2098/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2098/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/05/2016
87 2096/ĐHĐN-ĐT Công văn 2096/ĐHĐN-ĐT Về việc chấm thi tuyển sinh cao học K33.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên.
19/05/2016
88 2097/QĐ-ĐHĐNQuyết định 2097/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/05/2016
89 2106/ĐHĐN-CSVC Công văn 2106/ĐHĐN-CSVC Về hồ sơ phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình xây dựng.
Nơi nhận: Trường ĐHNN
19/05/2016
90 2107/ĐHĐN-TTTTHL Công văn 2107/ĐHĐN-TTTTHL Về việc thay đổi thời gian hội thảo "Quyền tác giả - Phương pháp giáo dục tại Hoa Kỳ".
Nơi nhận: Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng; Sở Văn hóa, Thể thao thành phố Đà Nẵng.
19/05/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] More ...