DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
151 633/QĐ-ĐHĐN Công văn 633/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi thực tập tại nước ngoài.
Nơi nhận:
01/02/2016
152 634/ĐHĐN-TCCB Công văn 634/ĐHĐN-TCCB Về việc điều chỉnh thời gian tham gia BHXH và cấp lại sổ.
Nơi nhận:
01/02/2016
153 635/ĐHĐN-HTQT Công văn 635/ĐHĐN-HTQT Về việc tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình học ngắn hạn tại Nhật Bản.
Nơi nhận:
01/02/2016
154 636/QĐ-ĐHĐN Công văn 636/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài.
Nơi nhận:
01/02/2016
155 637/QĐ-ĐHĐN Công văn 637/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
01/02/2016
156 638/TB-ĐHĐN Công văn 638/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
01/02/2016
157 639/TB-ĐHĐN Công văn 639/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc xác định thời hạn.
Nơi nhận:
01/02/2016
158 640/QĐ-ĐHĐN Công văn 640/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy chế về công tác quản lý người nước ngoài học tập tại ĐHĐN, các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị trực thuộc.
Nơi nhận:
01/02/2016
159 641/QĐ-ĐHĐN Công văn 641/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép thí sinh trúng tuyển đại học bằng 2 hình thức vừa làm vừa học vàoDDHĐN, kỳ thi 20, 21/12/2014 được bảo lưu kết quả trúng tuyển..
Nơi nhận:
02/02/2016
160 642/QĐ-ĐHĐN Công văn 642/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên.
Nơi nhận:
02/02/2016
161 643/QĐ-ĐHĐN Công văn 643/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tính hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung cho viên chức đến tuổi nghỉ hưu.
Nơi nhận:
02/02/2016
162 644/ĐHĐN-TCCB Công văn 644/ĐHĐN-TCCB Về việc chuẩn bị hồ sơ, nội dung làm việc về Đề án vị trí việc làm.
Nơi nhận:
02/02/2016
163 645/QĐ-ĐHĐN Công văn 645/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt kết quả chỉ định thầu.
Nơi nhận:
02/02/2016
164 646/QĐ-ĐHĐN Công văn 646/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN.
Nơi nhận:
02/02/2016
165 648/ĐHĐN-KYD Công văn 648/ĐHĐN-KYD Về việc mời bác sĩ tại Bệnh viện tham gia giảng dạy.
Nơi nhận:
03/02/2016
166 650/QĐ-ĐHĐN Công văn 650/QĐ-ĐHĐN Quyết định giao cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHĐN nhiệm vụ tổ chức đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN.
Nơi nhận:
03/02/2016
167 651/PA-ĐHĐN Công văn 651/PA-ĐHĐN Phương án bổ nhiệm và xếp lương theo chức danh nghề nghiệp đối viên chức giảng dạy.
Nơi nhận:
03/02/2016
168 652/QĐ-ĐHĐN Công văn 652/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
03/02/2016
169 653/QĐ-ĐHĐN Công văn 653/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
03/02/2016
170 654/QĐ-ĐHĐN Công văn 654/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cansbooj gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
03/02/2016
171 655/TB-ĐHĐN Công văn 655/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
03/02/2016
172 656/QĐ-ĐHĐN Công văn 656/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2010 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
03/02/2016
173 657/QĐ-ĐHĐN Công văn 657/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2010 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
03/02/2016
174 658/TB-ĐHĐN Công văn 658/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi nghiên cứu ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
03/02/2016
175 659/TB-ĐHĐN Công văn 659/TB-ĐHĐN Thông báo kết quả phúc khảo kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 32 năm 2015.
Nơi nhận:
03/02/2016
176 660/QĐ-ĐHĐN Công văn 660/QĐ-ĐHĐN Quyết định định về việc điều chỉnh tên đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
03/02/2016
177 661/QĐ-ĐHĐN Công văn 661/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học chuyển ngành.
Nơi nhận:
03/02/2016
178 662/QĐ-ĐHĐN Công văn 662/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 32 ngày thi 28, 29 tháng 11 năm 2015 được bảo lưu kết quả trúng tuyển.
Nơi nhận:
03/02/2016
179 664/ĐHĐN-TCCB Công văn 664/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2014 tại Vương quốc Bì.
Nơi nhận:
03/02/2016
180 665/QĐ-ĐHĐN Công văn 665/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tiếp công dân và xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh.
Nơi nhận:
03/02/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] More ...