DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
91 1946/ĐHĐN-VP Công văn 1946/ĐHĐN-VP Về việc báo cáo tổng kết năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên.
26/06/2019
92 1944-1945/ĐHĐN-HTQT Công văn 1944-1945/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
26/06/2019
93 1951/QB-ĐHĐNThông báo 1951/QB-ĐHĐN Thông báo bổ sung, tạm hoãn lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
26/06/2019
94 1938/ĐHĐN-VP Công văn 1938/ĐHĐN-VP Về việc báo cáo tổng kết năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
25/06/2019
95 1937/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1937/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tiếp nhận sinh viên chuyển trường: Lê Vũ Tuyết Nhi.
Nơi nhận: Như Điều 3.
25/06/2019
96 1935/TB-ĐHĐNThông báo 1935/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
25/06/2019
97 1928/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1928/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo công tác tại các đơn vị trực thuộc ĐHĐN tháng 7/2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/06/2019
98 1924/TB-ĐHĐNThông báo 1924/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Nguyễn Lan Phương.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
24/06/2019
99 1930/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1930/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Mai Thị Thanh Chung.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/06/2019
100 1918/TB-ĐHĐNThông báo 1918/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tổ chức thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp (hạng I), giảng viên chính (hạng II) năm 2019.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
24/06/2019
101 1927/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1927/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Giang Thị Kim Liên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/06/2019
102 1923/TB-ĐHĐNThông báo 1923/TB-ĐHĐN Thông báo về thu lệ phí phúc khảo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dụng cho Việt Nam đối với học viên cao học của ĐHĐN - đợt 2 năm 2019.
Nơi nhận: Ban ĐT.
24/06/2019
103 1911/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1911/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Đỗ Khánh Y Thư.
Nơi nhận: Như Điều 2.
21/06/2019
104 1905-1906/ĐHĐN-KYD Công văn 1905-1906/ĐHĐN-KYD Về việc cho phép học viên thực tập lâm sàng tại Bệnh viện.
Nơi nhận: Giám đốc Bệnh viện Trưng Vương, giám đốc Bệnh viện Ung Bướu thành phố Hồ Chí Minh.
21/06/2019
105 1893-1895/ĐHĐN-HTQT Công văn 1893-1895/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
20/06/2019
106 1892/ĐHĐN-HTQT Công văn 1892/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gian hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
20/06/2019
107 1891/ĐHĐN-VP Công văn 1891/ĐHĐN-VP Về việc thực hiện tiết kiệm điện.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
20/06/2019
108 1890/ĐHĐN-ĐT Công văn 1890/ĐHĐN-ĐT Về việc chuyển ngành của sinh viên.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
20/06/2019
109 1879/TB-ĐHĐNThông báo 1879/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Quảng Nam.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
20/06/2019
110 1899/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1899/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên: Trương Phước Minh.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
20/06/2019
111 1871/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1871/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Quản lý Nhà nước tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/06/2019
112 1870/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1870/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đạt trạm đào tạo từ xa ngành Kế toán tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/06/2019
113 1869/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1869/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đạt trạm đào tạo từ xa ngành Quản trị Kinh doanh tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/06/2019
114 1868/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1868/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Luật tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/06/2019
115 1867/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1867/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Bà Rịa Vũng Tàu.
Nơi nhận: Như Điều 2.
19/06/2019
116 1875/ĐHĐN-HTQT Công văn 1875/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
19/06/2019
117 1873/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1873/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Nguyễn Văn Huy.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/06/2019
118 1872/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1872/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Nguyễn Chí Thiện.
Nơi nhận: NHư Điều 3.
18/06/2019
119 1865-1866/ĐHĐN-HTQT Công văn 1865-1866/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
18/06/2019
120 1861/TB-ĐHĐNThông báo 1861/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Nguyễn Thị Thu Hằng.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
18/06/2019
Tìm thấy: 8578 mục   / 286 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] More ...