DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 2049/QĐ-ĐHĐN Công văn 2049/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chọn nhà cung cấp bảo hiểm cháy nổ bắt buộc và các rủi ro phụ cho tòa nhà C (9 tầng).
Nơi nhận:
16/05/2016
122 2050/ĐHĐN-ĐT Công văn 2050/ĐHĐN-ĐT Về việc gửi đề án tuyển sinh riêng vào ĐH,CĐ hệ chỉnh quy năm 2016.
Nơi nhận:
16/05/2016
123 2051/ĐHĐN-ĐT Công văn 2051/ĐHĐN-ĐT Về việc báo cáo tình hình thực tế áp dụng quy chế đào tạo trình độ ĐH, CĐ hệ chính quy.
Nơi nhận:
16/05/2016
124 2052/QĐ-ĐHĐN Công văn 2052/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, các lớp MD21.1PVS & TD21.PVS tại Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi.
Nơi nhận:
16/05/2016
125 2053/QĐ-ĐHĐN Công văn 2053/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, các lớp TD21.3CVA & TD21.PVS tại Trung tâm GDTX Chu Văn An.
Nơi nhận:
16/05/2016
126 2054/QĐ-ĐHĐN Công văn 2054/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, các lớp TD21.1PVP & TD21.PVS tại Trung tâm ĐTTX - Trường Đại học Phạm Văn Đồng, Quảng Ngãi.
Nơi nhận:
16/05/2016
127 2055/QĐ-ĐHĐN Công văn 2055/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, lớp MD21.2CVA Tại Trung tâm GDTX Chu Văn An.
Nơi nhận:
16/05/2016
128 399-600/QĐ-ĐHĐN Công văn 399-600/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
28/01/2016
129 601/TB-ĐHĐN Công văn 601/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016 - khóa 33.
Nơi nhận:
28/01/2016
130 602/TB-ĐHĐN Công văn 602/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2016 - khóa 33.
Nơi nhận:
28/01/2016
131 603/TB-ĐHĐN Công văn 603/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển Nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1 năm 2016 của ĐHĐN.
Nơi nhận:
28/01/2016
132 604/TB-ĐHĐN Công văn 604/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016 - khóa 33.
Nơi nhận:
28/01/2016
133 605/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 605/ĐHĐN-KHCNMT Về việc nộp hồ sơ xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.
Nơi nhận:
29/01/2016
134 606/QĐ-ĐHĐN Công văn 606/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
29/01/2016
135 607/TB-ĐHĐN Công văn 607/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
29/01/2016
136 608/ĐHĐN-ĐT Công văn 608/ĐHĐN-ĐT Về việc đăng ký thông tin tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy năm 2016.
Nơi nhận:
29/01/2016
137 609/QĐ-ĐHĐN Công văn 609/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
29/01/2016
138 610/QĐ-ĐHĐN Công văn 610/QĐ-ĐHĐN Quyết định vè việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ.
Nơi nhận:
29/01/2016
139 611/QĐ-ĐHĐN Công văn 611/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
29/01/2016
140 612/QĐ-ĐHĐN Công văn 612/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ tiếp tục ở lại nước ngoài.
Nơi nhận:
29/01/2016
141 613/ĐHĐN-TCCB Công văn 613/ĐHĐN-TCCB Về việc cho phép giảng viên thay đổi cơ sở đào tạo.
Nơi nhận:
29/01/2016
142 624/QĐ-ĐHĐN Công văn 624/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập.
Nơi nhận:
29/01/2016
143 625/QĐ-ĐHĐN Công văn 625/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc gia hạn thời gian học tập.
Nơi nhận:
29/01/2016
144 626/TB-ĐHĐN Công văn 626/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016- khóa 33.
Nơi nhận:
29/01/2016
145 627/QĐ-ĐHĐN Công văn 627/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
29/01/2016
146 628/QĐ-ĐHĐN Công văn 628/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
29/01/2016
147 629/TTr-ĐHĐN Công văn 629/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc xin chuyển kinh phisDwj án đầu tư xây dựng công trình Ký túc xá sinh viên Lào - ĐHĐN.
Nơi nhận:
01/02/2016
148 630/QĐ-ĐHĐN Công văn 630/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa ngành Giáo dục Mầm non tại Trung tâm GDTX tỉnh Bến Tre.
Nơi nhận:
01/01/2016
149 631/TB-ĐHĐN Công văn 631/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
01/02/2016
150 632/QĐ-ĐHĐN Công văn 632/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc kéo dài thời gian làm việc của giảng viên.
Nơi nhận:
01/02/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...