DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
121 1860/ĐHĐN-HTQT Công văn 1860/ĐHĐN-HTQT Về việc cấp thẻ tạm trú cho giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
18/06/2019
122 1862/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1862/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thuyên chuyển công tác viên chức: Nguyễn Minh Phương.
Nơi nhận: Như Điều 3.
18/06/2019
123 1855/ĐHĐN-TCCB Công văn 1855/ĐHĐN-TCCB Về việc cử viên chức dự tuyển học bổng tiến sĩ tại Nhật Bản.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
18/06/2019
124 1847/ĐHĐN-VP Công văn 1847/ĐHĐN-VP Về việc nghỉ hè, nghỉ phép năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
18/06/2019
125 1846/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1846/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đăng ký đề tài KH&CN cấp ĐHĐN.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
17/06/2019
126 1838/ĐHĐN-HTQT Công văn 1838/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức cho sinh viên đi học tại Đại học Dân tộc Quảng Tây - Trung Quốc.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
17/06/2019
127 1842/ĐHĐN-TCCB Công văn 1842/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn (lần 2): Trần Thị Ngọc Phương.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
17/06/2019
128 1841/ĐHĐN-TCCB Công văn 1841/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn: Nguyễn Thị Ngọc Thảo.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt Anh
17/06/2019
129 1840/ĐHĐN-TCCB Công văn 1840/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn (lần 2: Huỳnh Trung Mạnh.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt Anh
17/06/2019
130 1828/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1828/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài: Phạm Hoàng Tố Trinh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
17/06/2019
131 1836/TB-ĐHĐNThông báo 1836/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
17/06/2019
132 1835/TB-ĐHĐNThông báo 1835/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2019 - Khóa 39 (bổ sung).
Nơi nhận: ...............
17/06/2019
133 1780-1782/ĐHĐN-HTQT Công văn 1780-1782/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
17/06/2019
134 1809-1810/ĐHĐN-HTQT Công văn 1809-1810/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
14/06/2019
135 1824-1825/TB-ĐHĐNThông báo 1824-1825/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại: Tây Ninh, Ninh Thuận
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
14/06/2019
136 1793/TB-ĐHĐNThông báo 1793/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Nguyễn Hoàng Thân.
Nơi nhận: TRường ĐHSP.
12/06/2019
137 1787/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1787/ĐHĐN-KHCNMT Về việc xin phép cho sinh viên chuyển trường: Nguyễn Thanh Bình.
Nơi nhận: Hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên.
12/06/2019
138 1786/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1786/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên được thôi học.
Nơi nhận: Như Điều 3.
12/06/2019
139 1785/TTr-ĐHĐNTờ trình 1785/TTr-ĐHĐN Tò trình về việc hỗ trợ địa điểm tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Sinh viên ĐHĐN tình nguyên hè năm 2019.
Nơi nhận: UBND thành phố Đà Nẵng.
12/06/2019
140 1784/ĐHĐN-KYD Công văn 1784/ĐHĐN-KYD Về việc cho phép học viên thực tập lâm sàng tại Bệnh viện.
Nơi nhận: Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng
11/06/2019
141 1776/ĐHĐN-VP Công văn 1776/ĐHĐN-VP Về việc triệu tập dự quy hoạch chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc và Chủ tịch Hội đồng đại học ĐHĐN.
Nơi nhận: Ban Giám hiệu Trường Quân sự Quân khu V.
11/06/2019
142 1775/.KH-ĐHĐNKế hoạch 1775/.KH-ĐHĐN Kế hoạch về việc tổ chức chiến dịch học sinh, sinh viên tình nguyện hè Cơ quan ĐHĐN năm 2019
Nơi nhận: UBND, ĐTN huyện Mộ Đức tỉnh Quảng Ngãi; BCĐ Chiến dịch TNH ĐHĐN; Thành viên BCĐ Chiến dịch TNH CQ.
11/06/2019
143 1767/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1767/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thuyên chuyển công tác viên chức: Mai Xuân Thanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
10/06/2019
144 1763/TB-ĐHĐNThông báo 1763/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).
Nơi nhận: Các CSGD đại học công lập.
10/06/2019
145 1762/TB-ĐHĐNThông báo 1762/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng II).
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
10/06/2019
146 1756/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1756/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ hưởng chế độ hưu trí: Trần Quang Hải.
Nơi nhận: Như Điều 3.
10/06/2019
147 1744-1754/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1744-1754/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức: Mai Thị Phương Thảo, Lâm Minh Quân, Trần Đình Long, Trần Khánh Linh, Thai Thị Huyền Trâm, Trương Thị Hiếu Hạnh, Phạm Thị Hoài Thương, Phạm Anh Tú, Phan Thế Nhật, Lê Phan Minh Hòa, Nguyễn Thị Phương Thảo.
Nơi nhận: Như Điều 2.
10/06/2019
148 1732/ĐHĐN-HTQT Công văn 1732/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
07/06/2019
149 1731/ĐHĐN-HTQT Công văn 1731/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an.
07/06/2019
150 1713/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1713/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ gia hạn thời gian đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài: Huỳnh Hữu Hiền.
Nơi nhận: Như Điều 3.
07/06/2019
Tìm thấy: 8578 mục   / 286 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] More ...