DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
301 906/TB-ĐHĐNThông báo 906/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Thái Bá Chiến.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
28/03/2019
302 918/TB-ĐHĐNThông báo 918/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại Vĩnh Long.
Nơi nhận: Phát hành với với hồ sơ.
28/03/2019
303 901/QĐ-ĐHĐNQuyết định 901/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng đãn tập sự: Phan Thị Như Luyến.
Nơi nhận: Như Điều 3.
27/03/2019
304 885/TB-ĐHĐNThông báo 885/TB-ĐHĐN Thông báo số 2 về việc tổ chức thi đấu môn E-Sport trong khuôn khổ Đại hội Thể thao sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
27/03/2019
305 884/ĐHĐN-VP Công văn 884/ĐHĐN-VP Về việc xin cung cấp điện ưu tiên.
Nơi nhận: Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.
27/03/2019
306 876/ĐHĐN-KYD Công văn 876/ĐHĐN-KYD Về việc gửi học viên thực tập và mời tham gia giảng dạy.
Nơi nhận: Bệnh viên Quân Y 17.
26/03/2019
307 863/TB-ĐHĐNThông báo 863/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Phạm Thị Thanh Thảo.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
26/03/2019
308 867-869/ĐHĐN-HTQT Công văn 867-869/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an); Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
26/03/2019
309 875/TB-ĐHĐNQuyết định 875/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại thành phố Hồ Chí Minh.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
26/03/2019
310 874/TB-ĐHĐNQuyết định 874/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
26/03/2019
311 2271/ĐHĐN-HTQT Công văn 2271/ĐHĐN-HTQT Về việc cấp thẻ tạm trú cho giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
26/03/2019
312 490-492/ĐHĐN-HTQT Công văn 490-492/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
25/03/2019
313 850/TB-ĐHĐNThông báo 850/TB-ĐHĐN Thông báo về việc đăng ký dự thi các môn năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2019.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHSP; Khoa GDTC; Ban KHTC.
25/03/2019
314 859/ĐHĐN-HTQT Công văn 859/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
25/03/2019
315 854/TB-ĐHĐNThông báo 854/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Lê Minh Đức.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
25/03/2019
316 848/TB-ĐHĐNThông báo 848/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Phan Thị Trà Khúc.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt - Anh.
25/03/2019
317 836/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 836/ĐHĐN-PCTĐ Về việc góp ý dự thảo Nghị định quy định chi tiết, thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật GDĐH.
Nơi nhận:
21/03/2019
318 834/ĐHĐN-HTQT Công văn 834/ĐHĐN-HTQT Về việc cấp thẻ tạm trú cho giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng.
21/03/2019
319 832/ĐHĐN-HSSV Công văn 832/ĐHĐN-HSSV Về việc mời tham dự Festival KHCN trong sinh viên ĐHĐN và IoT Day - 2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn; Hiệu trưởng Trường THPT Phan Châu Trinh; Hiệu trưởng Trường THPT Hoàng Hoa Thám.
21/03/2019
320 826-827/ĐHĐN-HTQT Công văn 826-827/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
21/03/2019
321 825/ĐHĐN-TCCB Công văn 825/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn (lần 3): Trần Thị Thanh Hương.
Nơi nhận: Bà Trần Thị Thanh Hương, Khoa Thương Mại; Trường ĐHKT.
21/03/2019
322 824/ĐHĐN-HSSV Công văn 824/ĐHĐN-HSSV Về việc huy động sinh viên tham gia cuộc thi hùng biện tiếng Nhật CUP JLAN-TEST lần thứ 3.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
21/03/2019
323 817/ĐHĐN-KHTC Công văn 817/ĐHĐN-KHTC Về kinh phí tuyển sinh cao học tạc các địa phương.
Nơi nhận: Các đơn vị liên kết đào tạo với ĐHĐN.
20/03/2019
324 816/ĐHĐN-KHTC Công văn 816/ĐHĐN-KHTC Về kinh phí tuyển sinh hệ liên thông vừa làm vừa học và hệ vừa làm vừa học tại các địa phương.
Nơi nhận: Các đơn vị liên kết đào tạo với ĐHĐN.
20/03/2019
325 811/ĐHĐN-TCCB Công văn 811/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi dự tuyển nghiên cứu sinh: Lê Thị Phương Thảo.
Nơi nhận: Đại học Huế.
20/03/2019
326 810/ĐHĐN-HSSV Công văn 810/ĐHĐN-HSSV Về việc xác nhận kết quả học tập học kỳ I năm học 2018-2019 của sinh viên để nhận học bổng Kumbo Asiana.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
20/03/2019
327 792-796/TB-ĐHĐNThông báo 792-796/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Bùi Việt Phú, Đoàn Thị Ngọc Trai, Phan Huy Khánh, Lê Tấn Thi, Trần Quang Hải.
Nơi nhận: Trường ĐHSP, Trường ĐHKT, Trường ĐHBK, Trường ĐHNN.
19/03/2019
328 806/TB-ĐHĐNThông báo 806/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa theo phương thức đào tạo trực tuyến tại Bạc Liêu.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
19/03/2019
329 801/TB-ĐHĐNThông báo 801/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tổ chức Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
19/03/2019
330 789/TB-ĐHĐNThông báo 789/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Nguyễn Thị Thu Hằng.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
18/03/2019
Tìm thấy: 8578 mục   / 286 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] More ...