DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
361 1111/ĐHĐN-KYD Công văn 1111/ĐHĐN-KYD Về việc tham quan, học tập, trao đổi kinh nghiệm.
Nơi nhận:
01/03/2016
362 1112/TB-ĐHĐN Công văn 1112/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nhắc nộp học phí đợt 2 Chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh do Đại học Sunderland (Vương quốc Anh) cấp bằng.
Nơi nhận:
01/03/2016
363 1113/TB-ĐHĐN Công văn 1113/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
01/03/2016
364 1114/QĐ-ĐHĐN Công văn 1114/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, các lớp KT18.1LTN, QT18.1LTN ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh tại Trường Trung học Lâm nghiệp Tây Nguyên.
Nơi nhận:
01/03/2016
365 1115/QĐ-ĐHĐN Công văn 1115/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa ngành Giáo dục Tiểu học tại Trung tâm GDTX tỉnh Quảng trị.
Nơi nhận:
01/03/2016
366 1116/ĐHĐN-KHTC Công văn 1116/ĐHĐN-KHTC Về việc phân khai chi tiết cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016.
Nơi nhận:
02/03/2016
367 1117/ĐHĐN-KHTC Công văn 1117/ĐHĐN-KHTC Về việc phân khai chi tiết cơ cấu kế hoạch vốn đầu tư XDCB năm 2016.
Nơi nhận:
02/03/2016
368 1118/TB-ĐHĐN Công văn 1118/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
02/03/2016
369 1119/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 1119/ĐHĐN-PCTĐ Về việc hướng dẫn đề nghị xét tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục" năm 2016.
Nơi nhận:
02/03/2016
370 1120/ĐHĐN-CSVC Công văn 1120/ĐHĐN-CSVC Về việc xin chủ trương điều chỉnh quy hoạch Tổng mặt bằng xây dựng Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
02/03/2016
371 1121/QĐ-ĐHĐN Công văn 1121/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Nơi nhận:
02/03/2016
372 1122/ĐHĐN-TCCB Công văn 1122/ĐHĐN-TCCB Về việc góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên.
Nơi nhận:
02/03/2016
373 1123/QĐ-ĐHĐN Công văn 1123/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phong tặng tiến sĩ danh dự.
Nơi nhận:
02/03/2016
374 1124/QĐ-ĐHĐN Công văn 1124/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2011 hình thức đào tạo học từ xa ngành Kế toán và Quản trị kinh doanh tại Trung tâm GDTX tỉnh Quản trị.
Nơi nhận:
02/03/2016
375 1125/QĐ-ĐHĐN Công văn 1125/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2011, 2013 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
02/03/2016
376 1126/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1126/ĐHĐN-KHCNMT Về việc tham gia chấm thi Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
02/03/2016
377 1127-1151/QĐ-ĐHĐN Công văn 1127-1151/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
02/03/2016
378 1152/QĐ-ĐHĐN Công văn 1152/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghền ghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
02/03/2016
379 1153/QĐ-ĐHĐN Công văn 1153/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
02/03/2016
380 1154/QĐ-ĐHĐN Công văn 1154/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
02/03/2016
381 1155/QĐ-ĐHĐN Công văn 1155/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHKT - ĐHĐN, hình thức đào tạo học chính quy.
Nơi nhận:
03/03/2016
382 1156/QĐ-ĐHĐN Công văn 1156/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường CĐCN - ĐHĐN, hình thức đào tạo cao đẳng chính quy.
Nơi nhận:
03/03/2016
383 1157/QĐ-ĐHĐN Công văn 1157/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường CĐCN - ĐHĐN, hình thức đào tạo cao đẳng liên thông.
Nơi nhận:
03/03/2016
384 1158/QĐ-ĐHĐN Công văn 1158/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường CĐCNTT - ĐHĐN, hình thức đào tạo cao đẳng chính quy.
Nơi nhận:
03/03/2016
385 1159/QĐ-ĐHĐN Công văn 1159/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHNN - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học chính quy.
Nơi nhận:
03/03/2016
386 1160/QĐ-ĐHĐN Công văn 1160/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHSP - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học chính quy.
Nơi nhận:
03/03/2016
387 1161/QĐ-ĐHĐN Công văn 1161/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHBK - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học chính quy.
Nơi nhận:
03/03/2016
388 1162/QĐ-ĐHĐN Công văn 1162/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận kết quả và cấp chứng chỉ GDTC cho sinh viên Trường ĐHBK - ĐHĐN, hình thức đào tạo đại học liên thông.
Nơi nhận:
03/03/2016
389 1163/TTr-ĐHĐN Công văn 1163/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc đề nghị xét tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho tập thể.
Nơi nhận:
03/03/2016
390 1164/QĐ-ĐHĐN Công văn 1164/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo.
Nơi nhận:
03/03/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] More ...