DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
361 666/ĐHĐN-ĐT Công văn 666/ĐHĐN-ĐT Về việc phối hợp tổ chức tư vấn tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2019.
Nơi nhận: Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ngãi.
07/03/2019
362 660/QĐ-ĐHĐNQuyết định 660/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Đoàn Quang Vinh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
06/03/2019
363 659/TB-ĐHĐNThông báo 659/TB-ĐHĐN Thông báo về việc mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dành cho nhà giáo giảng dạy cao đẳng, đại học đợt 2 năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
06/03/2019
364 649-658/ĐHĐN-ĐT Công văn 649-658/ĐHĐN-ĐT Về việc thông báo kế hoạch đưa đón học sinh tham gia Ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp 2019.
Nơi nhận: Trường THPT Nguyễn Hiền, Quảng Nam; Trường THPT Thái Phiên, Quảng Nam; Trường THPT Lương Thế Vinh, Quảng Nam; Trường THPT Nguyễn Khuyến, Quảng Nam; Trường THPT Hùng Vương, Quảng Nam; Trường THPT Sào Nam, Quang Nam; Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu, Quảng Nam; Trường THPT Thái Phiên, Đà Nẵng; Trường THPT Nguyễn Trãi, Đà Nẵng; Trường THPT Hòa Vang, Đà Nẵng.
06/03/2019
365 644/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 644/ĐHĐN-KHCNMT Về việc đề xuất dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi bắt đầu thực hiện từ năm 2020.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
06/03/2019
366 638-640/ĐHĐN-KYD Công văn 638-640/ĐHĐN-KYD Về việc gửi học viên thực tập và mời tham gia giảng dạy.
Nơi nhận: Bệnh viện C Đà Nẵng; Bệnh viện Đà Nẵng; Trung tâm Y tế Quận Hải châu.
06/03/2019
367 636-637/ĐHĐN-TCCB Công văn 636-637/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn: Nguyễn Hải Triều Anh, Nguyễn Đồng Hải Phương.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
06/03/2019
368 635/QĐ-ĐHĐNQuyết định 635/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc do hết tuổi kéo dài thời gian công tác: Hoàng Ngọc Giao.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/03/2019
369 634/ĐHĐN-HTQT Công văn 634/ĐHĐN-HTQT Về việc xác nhận thông tin nhập cảnh của giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh thành phố Đà Nẵng.
05/03/2019
370 633/ĐHĐN-HTQT Công văn 633/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ, Công an thành phố Đà Nẵng
05/03/2019
371 632/ĐHĐN-VP Công văn 632/ĐHĐN-VP Về việc xin cung cấp điện ưu tiên.
Nơi nhận: Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.
05/03/2019
372 631/ĐHĐN-VP Công văn 631/ĐHĐN-VP Về việc phối hợp tổ chức Ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp 2019.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
05/03/2019
373 630/ĐHĐN-ĐT Công văn 630/ĐHĐN-ĐT Về việc triển khai tuyển sinh sau đại học năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên.
05/03/2019
374 604/ĐHĐN-ĐT Công văn 604/ĐHĐN-ĐT Về việc cho phép triển khai đào tạo chuyên ngành Tiếng Pháp truyền thông và sự kiện.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
05/03/2019
375 623/QĐ-ĐHĐNQuyết định 623/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
376 622/QĐ-ĐHĐNQuyết định 622/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Kỹ thuật xây dựng tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
377 621/QĐ-ĐHĐNQuyết định 621/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Quản lý Nhà nước tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
378 620/QĐ-ĐHĐNQuyết định 620/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Kế toán tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
379 619/QĐ-ĐHĐNQuyết định 619/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Quản trị Kinh doanh tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
380 618/QĐ-ĐHĐNQuyết định 618/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Luật tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
381 617/QĐ-ĐHĐNQuyết định 617/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Ngô Ngữ Anh tại Trung tâm GDTX tỉnh Bình Phước.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
382 616/QĐ-ĐHĐNQuyết định 616/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Đặng Văn Mỹ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/03/2019
383 615/QĐ-ĐHĐNQuyết định 615/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau tiến sĩ tại nước ngoài: Nguyễn Thị Hà.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/03/2019
384 614/QĐ-ĐHĐNQuyết định 614/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi hỗ trợ cho viên chức nghỉ hưu: Hồ Thanh Mỹ.
Nơi nhận: Như Điều 3.
05/03/2019
385 608-610/ĐHĐN-KYD Công văn 608-610/ĐHĐN-KYD Về việc giới thiệu sinh viên Nhật Bản đi học tập và tham quan.
Nơi nhận: Bệnh viên Ung bướu Đà Nẵng; Bệnhviện Đà Nẵng; Bệnh viện Phụ sản Nhi - Đà Nẵng.
05/03/2019
386 628/QĐ-ĐHĐNQuyết định 628/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin học viên cao học khóa 35, 36 tại Trường ĐHKT.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
387 627/QĐ-ĐHĐNQuyết định 627/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Quản lý Nhà nước tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
388 626/QĐ-ĐHĐNQuyết định 626/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Kế toán tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
389 625/QĐ-ĐHĐNQuyết định 625/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Quản trị kinh doanh tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
390 624/QĐ-ĐHĐNQuyết định 624/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc đặt trạm đào tạo từ xa ngành Luật tại Trường Cao đẳng Công nghệ và Kinh tế Bảo Lộc.
Nơi nhận: Như Điều 2.
05/03/2019
Tìm thấy: 8578 mục   / 286 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] More ...