DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
451 1233/QĐ-ĐHĐN Công văn 1233/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng phụ cấp thâm niên đối với giáo.
Nơi nhận:
09/03/2016
452 1235/QĐ-ĐHĐN Công văn 1235/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt dự toán chuẩn bị đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho các đơn vị thành viên thuộc ĐHĐN giai đoạn 2016-2020.
Nơi nhận:
09/03/2016
453 1236/QĐ-ĐHĐN Công văn 1236/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thanh lý Nhà ký túc xá A Trường ĐHKT-ĐHĐN.
Nơi nhận:
09/03/2016
454 1237/TTr-ĐHĐN Công văn 1237/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc xin phê duyệt chỉ tiêu đào tạo giáo viên trình độ Trung cấp và Cao đẳng Ngành Sư phạm Mầm non, hình thức vừa làm vừa học.
Nơi nhận:
09/03/2016
455 1238/QĐ-ĐHĐN Công văn 1238/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ nghỉ phép và đi nước ngoài.
Nơi nhận:
10/03/2016
456 1239/QĐ-ĐHĐN Công văn 1239/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Ban Đề thi môn "Giải phẫu học" của kỳ thi sinh viên giỏi cấp ĐHĐN năm 2016.
Nơi nhận:
10/03/2016
457 1240/QĐ-ĐHĐN Công văn 1240/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Ban Coi thi môn "Giải phẫu học" của kỳ thi sinh viên giỏi cấp ĐHĐN năm 2016.
Nơi nhận:
10/03/2016
458 1241/QĐ-ĐHĐN Công văn 1241/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Tiểu ban Ban Chấm thi môn "Giải phẫu học" của kỳ thi sinh viên giỏi cấp ĐHĐN năm 2016.
Nơi nhận:
10/03/2016
459 1242/ĐHĐN-TCCB Công văn 1242/ĐHĐN-TCCB Về việc xây dựng mục tiêu làm việc của đơn vị.
Nơi nhận:
10/03/2016
460 1243/ĐHĐN-TCCB Công văn 1243/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Cộng hòa Pháp.
Nơi nhận:
10/03/2016
461 1244/ĐHĐN-TCCB Công văn 1244/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tiến sĩ theo đề án 911 năm 2015 tại Công hòa Pháp.
Nơi nhận:
10/03/2016
462 1245/ĐHĐN-KYD Công văn 1245/ĐHĐN-KYD Về việc hỗ trợ xác đề giảng dạy giải phẫu.
Nơi nhận:
10/03/2016
463 1246/ĐHĐN-ĐT Công văn 1246/ĐHĐN-ĐT Về việc phối hợp tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ B1 đợt 21.
Nơi nhận:
10/03/2016
464 1247/TB-ĐHĐN Công văn 1247/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
10/03/2016
465 1248/ĐHĐN-TCCB Công văn 1248/ĐHĐN-TCCB Về việc xác định thời gian công tác, chốt sổ BHXH cho viên chức.
Nơi nhận:
10/03/2016
466 1249/ĐHĐN-TCCB Công văn 1249/ĐHĐN-TCCB Về việc xác định thời gian công tác, chốt sổ BHXH cho viên chức.
Nơi nhận:
10/03/2016
467 1250/ĐK-ĐHĐN Công văn 1250/ĐK-ĐHĐN Bản đăng ký thi đua phấn đấu xây dựng ĐHĐN "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2016.
Nơi nhận:
10/03/2016
468 1251/ĐHĐN-HSSV Công văn 1251/ĐHĐN-HSSV Về việc điều động sinh viên tham dự Lễ trao bằng Tiến sĩ danh dự tại ĐHĐN.
Nơi nhận:
10/03/2016
469 1252/TB-ĐHĐN Công văn 1252/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
10/03/2016
470 1253/TB-ĐHĐN Công văn 1253/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
10/03/2016
471 1254/TB-ĐHĐN Công văn 1254/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài.
Nơi nhận:
10/03/2016
472 1255/ĐHĐN-TCCB Công văn 1255/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi học tập tại nước ngoài đã quá hạn (lần 3).
Nơi nhận:
10/03/2016
473 1256/ĐHĐN-TCCB Công văn 1256/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi học tập tại nước ngoài đã quá hạn (lần 3).
Nơi nhận:
10/03/2016
474 1256/ĐHĐN-TCCB Công văn 1256/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi học tập tại nước ngoài đã quá hạn (lần 3).
Nơi nhận:
10/03/2016
475 1257/BC-ĐHĐN Công văn 1257/BC-ĐHĐN Báo cáo tình hình thực hiện đầu tư Dự án xây dựng công trình ký túc xá sinh viên Lào ĐHĐN năm 2015 vè kế hoạch thực hiện, nhu cầu vốn đầu tư năm 2016.
Nơi nhận:
10/03/2016
476 1258/QĐ-ĐHĐN Công văn 1258/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
11/03/2016
477 1259/QĐ-ĐHĐN Công văn 1259/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
11/03/2016
478 1260/QĐ-ĐHĐN Công văn 1260/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
11/03/2016
479 1261/QĐ-ĐHĐN Công văn 1261/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
11/03/2016
480 1262/QĐ-ĐHĐN Công văn 1262/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
11/03/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] [ 20 ] [ 21 ] More ...