DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
391 1165/ĐHĐN-TCCB Công văn 1165/ĐHĐN-TCCB Về việc xét tuyển chọn ứng viên dự tuyển theo Đề án 911 năm 2016.
Nơi nhận:
03/03/2016
392 1166/ĐHĐN-TCCB Công văn 1166/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Cộng hòa Pháp.
Nơi nhận:
03/03/2016
393 1167/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1167/ĐHĐN-KHCNMT Bảng phân bổ kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2016.
Nơi nhận:
03/03/2016
394 1168/QĐ-ĐHĐN Công văn 1168/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh tên lưu học sinh Lào.
Nơi nhận:
03/03/2016
395 1169/QĐ-ĐHĐN Công văn 1169/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét tuyển chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 1.
Nơi nhận:
03/03/2016
396 1170/TTr-ĐHĐN Công văn 1170/TTr-ĐHĐN Tờ trình đề nghị cho phép liên kết tuyển sinh và đào tạo thạc ứng dụng tại Trường Đại học Cửu Long.
Nơi nhận:
03/03/2016
397 1171/QĐ-ĐHĐN Công văn 1171/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào học từ xa, lớp KL20.1KCT tại Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ.
Nơi nhận:
03/03/2016
398 1172/ĐHĐN-TCCB Công văn 1172/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ dự tuyển Nghiên cứu sinh.
Nơi nhận:
03/03/2016
399 1173/QĐ-ĐHĐN Công văn 1173/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thuyên chuyển công tác viên chức.
Nơi nhận:
03/03/2016
400 1174/QĐ-ĐHĐN Công văn 1174/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sự.
Nơi nhận:
03/03/2016
401 1175/QĐ-ĐHĐN Công văn 1175/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách học viên lớp AX.1B1 đủ điều kiện nhập học đại học khóa 23 (2016-2020), ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức đào tạo trực tuyến.
Nơi nhận:
03/03/2016
402 1176/QĐ-ĐHĐN Công văn 1176/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách học viên lớp AX.2B2 đủ điều kiện nhập học đại học (bằng 2) khóa 23 (2016-2018), ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức đào tạo trực tuyến.
Nơi nhận:
03/03/2016
403 1177-1179/ĐHĐN-HTQT Công văn 1177-1179/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
03/03/2016
404 1180/QĐ-ĐHĐN Công văn 1180/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin của học viên thực hiện đề tài luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
03/03/2016
405 1181/QĐ-ĐHĐN Công văn 1181/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học vị và cấp bằng Tiến sĩ.
Nơi nhận:
03/03/2016
406 1182/QĐ-ĐHĐN Công văn 1182/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ tiếp tục ở nước ngoài.
Nơi nhận:
04/03/2016
407 1183/QĐ-ĐHĐN Công văn 1183/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc dừng đào tạo nghiên cứu sinh.
Nơi nhận:
04/03/2016
408 1184/ĐHĐN-HTQT Công văn 1184/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
04/03/2016
409 1185/ĐHĐN-ĐT Công văn 1185/ĐHĐN-ĐT Về việc phúc đáp công văn 226/TLSQL-ĐN.16 ngày 26/02/2016 của Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng.
Nơi nhận:
04/03/2016
410 1186/QĐ-ĐHĐN Công văn 1186/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp cơ sở.
Nơi nhận:
04/03/2016
411 1187/ĐHĐN-HSSV Công văn 1187/ĐHĐN-HSSV Về việc đề nghị thanh quyết toán kinh phí Hội thi Tiếng hát sinh viên toàn quốc lần thứ XIV năm học 2015-2016 khu vực miền Trung.
Nơi nhận:
04/03/2016
412 1188-1192/QĐ-ĐHĐN Công văn 1188-1192/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và xếp lương viên chức.
Nơi nhận:
07/03/2016
413 1193/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 1193/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc cung cấp tài khoản mới.
Nơi nhận:
07/03/2016
414 1194/KH-ĐHĐN Công văn 1194/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức Hội nghị cử tri; Giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố.
Nơi nhận:
07/03/2016
415 1195/QĐ-ĐHĐN Công văn 1195/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2016.
Nơi nhận:
07/03/2016
416 1196/QĐ-ĐHĐN Công văn 1196/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng kỳ thi đánh giá trình độ ngoại ngữ B1 (bậc 3/6) đợt 21, ngày 19/3/2016.
Nơi nhận:
07/03/2016
417 1197/QĐ-ĐHĐN Công văn 1197/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc tặng Giấy khen của Giám đốc ĐHĐN cho đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác an ninh trật tự tại các cơ sở giáo dục đại học.
Nơi nhận:
07/03/2016
418 1198/ĐHĐN-HTQT Công văn 1198/ĐHĐN-HTQT Về việc xin phép gia hạn thời gian tái xuất ASI-V: Bộ lấy mẫu tự động do Trường ĐH Kitakyushu, Nhật Bản cho mượn.
Nơi nhận:
07/03/2016
419 1199/ĐHĐN-CSVC Công văn 1199/ĐHĐN-CSVC Về việc giải trình về đấu nối điện, nước công trình Nhà đa năng Trường ĐHKT- ĐHĐN.
Nơi nhận:
07/03/2016
420 1200/QĐ-ĐHĐN Công văn 1200/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn thẩm tra thiết kế cơ sở, tính hiệu quả và tình khả thi của Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng Trường ĐHKT-ĐHĐN.
Nơi nhận:
07/03/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] More ...