DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
391 601/ĐHĐN-VP Công văn 601/ĐHĐN-VP Về việc treo băng rôn Ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2019.
Nơi nhận: Các Trường THPT: Chuyên Lê Quý Đôn, Phan Châu Trinh, Trần Phú, Thái Phiên, Hoàng Hoa Thám, Hòa Vang, Nguyễn Trài và Nguyễn Hiền.
04/03/2019
392 600/ĐHĐN-CEA Công văn 600/ĐHĐN-CEA Về việc mở lớp đào tạo kiểm định viên KĐCLGD.
Nơi nhận: Cục Quản lý chất lượng - Bộ GD&ĐT.
04/03/2019
393 593/TB-ĐHĐNThông báo 593/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập tại nước ngoài về nước: Trần Thị Hằng.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
04/03/2019
394 590-591/TB-ĐHĐNThông báo 590-591/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Thái Văn Chương, Cao Thị Minh
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
04/03/2019
395 577/QĐ-ĐHĐNQuyết định 577/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu sau tiến sĩ tại nước ngoài: Phạm Ngọc Tùng..
Nơi nhận: Như Điều 3.
01/03/2019
396 550-551/TB-ĐHĐNThông báo 550-551/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập tại nước ngoài đã về nước: Bùi Trung Hiệp, Phạm Minh Mận
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
28/02/2019
397 549/ĐHĐN-TCCB Công văn 549/ĐHĐN-TCCB Về việc thông báo bãi bỏ Quyết định số 6639/QĐ-BGDĐT ngày 29/12/2011 của Bộ GD&ĐT.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
28/02/2019
398 548/TB-ĐHĐNThông báo 548/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Hà Thị Hân.
Nơi nhận: Khoa GDTC.
28/02/2019
399 552/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 552/ĐHĐN-KHCNMT Về việc góp ý dự thảo thông tư ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các Hội đồng Giáo sư.
Nơi nhận: Bộ GD&ĐT; Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giám dục.
28/02/2019
400 543/ĐHĐN-TCCB Công văn 543/ĐHĐN-TCCB Về việc đăng ký dự tuyển đi làm quản lý lưu học sinh tại Nhật Bản.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
28/02/2019
401 534-541/ĐHĐN-HTQT Công văn 534-541/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
28/02/2019
402 533/ĐHĐN-HTQT Công văn 533/ĐHĐN-HTQT Về việc tiếp nhận giáo sư nước ngoài.
Nơi nhận: Ban Giám hiệu Trường ĐHBK.
28/02/2019
403 564/ĐHĐN-TCCB Công văn 564/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ phiên dịch cho các phiên làm việc với WordBank.
Nơi nhận: Hiệu trưởng Trường ĐHNN.
28/02/2019
404 555/ĐHĐN-HSSV Công văn 555/ĐHĐN-HSSV Về việc đánh giá Thông tư số 10/2006/TT-BGDĐT và Quyết định số 42/2007/QĐ-BGDĐT.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
28/02/2019
405 526/ĐHĐN-HSSV Công văn 526/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu sinh viên nhận học bổng Hessen năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên.
27/02/2019
406 525/ĐHĐN-HTQT Công văn 525/ĐHĐN-HTQT Về việc xin phép đi thăm bãi rác.
Nơi nhận: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị thành phố Đà Nẵng.
27/02/2019
407 517-518/TB-ĐHĐNThông báo 517-518/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng làm việc xác định thời hạn: Trần Anh Thi, Võ Văn Nguyên Thuận.
Nơi nhận: Viện NC&ĐT Việt-Anh
27/02/2019
408 512-513/QĐ-ĐHĐNQuyết định 512-513/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức hướng dẫn tập sự: Bạch Thái An, Cao Đức Anh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/02/2019
409 508-509/ĐHĐN-ĐT Công văn 508-509/ĐHĐN-ĐT Về việc đề nghị phối hợp tổ chức Ngày hội tuyển sinh và hướng nghiệp năm 2019.
Nơi nhận: Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Nam; Sở GD&ĐT thành phố Đà Nẵng.
26/02/2019
410 507/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 507/ĐHĐN-KHCNMT Về việc thông báo Chương trình giao lưu nhà khoa học trẻ giữa Việt Nam - Trung Quốc.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
26/02/2019
411 506/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 506/ĐHĐN-KHCNMT Về việc nộp hồ sơ xét khen thưởng trong hoạt động khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
26/02/2019
412 501-503/QĐ-ĐHĐNQuyết định 501-503/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi cho Nhà giáo năm 2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
26/02/2019
413 504/ĐHĐN-TCCB Công văn 504/ĐHĐN-TCCB Về việc thông tin tuyên truyền về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc
26/02/2019
414 498/QĐ-ĐHĐNQuyết định 498/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức:Võ Văn Nguyên Thuận.
Nơi nhận: Như Điều 2.
25/02/2019
415 497/QĐ-ĐHĐNQuyết định 497/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí: Bùi Thị Thu Hà.
Nơi nhận: Như Điều 3.
25/02/2019
416 489/TB-ĐHĐNThông báo 489/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ủy quyền quyết toán thuế năm 2018.
Nơi nhận: Các đơn vị thuộc CQ ĐHĐN.
25/02/2019
417 486/ĐHĐN-TCCB Công văn 486/ĐHĐN-TCCB Về việc xin cấp lại mã sổ BHXH cho viên chức: Trần Xuân Trí.
Nơi nhận: Bảo hiểm Xã hội thành phố Đà Nẵng.
25/02/2019
418 500/QĐ-ĐHĐNQuyết định 500/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận hết thời gian tập sự, bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp viên chức:Trần Anh Thi,
Nơi nhận: Như Điều 2.
25/02/2019
419 495/ĐHĐN-HSSV Công văn 495/ĐHĐN-HSSV Về việc giới thiệu cá nhân, tập thể để xét Giải thưởng Vừ A Dính năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
25/02/2019
420 481/KH-ĐHĐNKế hoạch 481/KH-ĐHĐN Kế hoạch triển khai công tác tư vấn tuyển sinh năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Đơn vị trực thuộc.
22/02/2019
Tìm thấy: 8578 mục   / 286 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] [ 16 ] [ 17 ] [ 18 ] [ 19 ] More ...