DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 666/QĐ-ĐHĐN Công văn 666/QĐ-ĐHĐN Quyết định Ban hành Quy định về công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế của ĐHĐN.
Nơi nhận:
03/02/2016
182 667/TB-ĐHĐN Công văn 667/TB-ĐHĐN Thông báo chương trình liên kết đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh.
Nơi nhận:
03/02/2016
183 668/TB-ĐHĐN Công văn 668/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh chương trình hợp tác đào tạo quốc tế Genetic Danang.
Nơi nhận:
03/02/2016
184 669/BC-ĐHĐN Công văn 669/BC-ĐHĐN Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (năm 2015).
Nơi nhận:
04/02/2016
185 670/BC-ĐHĐN Công văn 670/BC-ĐHĐN Báo cáo giám sát, đánh giá thực hiện đầu tư (năm 2015).
Nơi nhận:
04/02/2016
186 671/QĐ-ĐHĐN Công văn 671/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ.
Nơi nhận:
04/02/2016
187 672-673/ĐHĐN-HTQT Công văn 672-673/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận:
04/02/2016
188 675/TB-ĐHĐN Công văn 675/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 1.
Nơi nhận:
04/02/2016
189 676/TTr-ĐHĐN Công văn 676/TTr-ĐHĐN Tờ trình về việc xin chuyển kinh phí NSNN cấp nhưng chưa thực hiện hết năm 2015 sang năm 2016.
Nơi nhận:
04/02/2016
190 677/QĐ-ĐHĐN Công văn 677/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh sau đại học khóa 32 sau khi phúc khảo.
Nơi nhận:
04/02/2016
191 679/QĐ-ĐHĐN Công văn 679/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi suất phúc lợi nhân dịp đầu xuân Bính Thân 2016 cho CBVC thuộc Cơ quan ĐHĐN.
Nơi nhận:
15/02/2016
192 681/ĐHĐN-TCCB Công văn 681/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tiến sĩ theo Đề án 911 năm 2015 tại Cộng hòa Pháp.
Nơi nhận:
16/02/2016
193 682/QĐ-ĐHĐN Công văn 682/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
16/02/2016
194 683/QĐ-ĐHĐN Công văn 683/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
16/02/2016
195 684/ĐHĐN-KHCN Công văn 684/ĐHĐN-KHCN Về việc thông báo lịch xét tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2016.
Nơi nhận:
16/02/2016
196 685/TB-ĐHĐN Công văn 685/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
16/02/2016
197 686/QĐ-ĐHĐN Công văn 686/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
17/02/2016
198 687/QĐ-ĐHĐN Công văn 687/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2014 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
17/02/2016
199 688/ĐHĐN-HTQT Công văn 688/ĐHĐN-HTQT Về việc tổ chức đóntiếp đoàn Đại học Queensland, Úc.
Nơi nhận:
17/02/2016
200 689/QĐ-ĐHĐN Công văn 689/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo thạc sĩ.
Nơi nhận:
17/02/2016
201 690/QĐ-ĐHĐN Công văn 690/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
17/02/2016
202 691/QĐ-ĐHĐN Công văn 691/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chi trả phụ cấp ưu đãi năm 2016.
Nơi nhận:
17/02/2016
203 692/QĐ-ĐHĐN Công văn 692/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập BTC "Kỳ thi sinh viên giỏi cấp ĐHĐN năm 2016".
Nơi nhận:
17/02/2016
204 694/QĐ-ĐHĐN Công văn 694/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin sinh viên.
Nơi nhận:
17/02/2016
205 695/QĐ-ĐHĐN Công văn 695/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng thi và xét công nhận tốt nghiệp đại học theo hình thức đào tạo học từ xa, lớp TD21.1TTN ngành Giáo dục Tiểu học tại Tung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi nhận:
17/02/2016
206 696/QĐ-ĐHĐN Công văn 696/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng chấm luận án tiến sĩ cấp ĐHĐN.
Nơi nhận:
17/02/2016
207 697/TB-ĐHĐN Công văn 697/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
17/02/2016
208 698/QĐ-ĐHĐN Công văn 698/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt Nhiệm vụ thiết kế công trình: Sân vườn, tường rào ký túc xá sinh viên Trường CĐCNTT và Khoa Y Dược tại phòng Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng.
Nơi nhận:
17/02/2016
209 699/ĐHĐN-CSVC Công văn 699/ĐHĐN-CSVC Về việc xin ý kiến về hình thức quản lý dự án đối với Dự án xây dựng KTX sinh viên Lào - ĐHĐN.
Nơi nhận:
17/02/2016
210 700-706/QĐ-ĐHĐN Công văn 700-706/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ hướng dẫn tập sự.
Nơi nhận:
17/02/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...