DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
181 1549/TB-ĐHĐNThông báo 1549/TB-ĐHĐN Thông báo về việc viên chức đến tuổi nghỉ hưu: Nguyễn Thị Hoàng Anh.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
28/05/2019
182 1527/ĐHĐN-HTQT Công văn 1527/ĐHĐN-HTQT Về việc cấp thẻ tạm trú cho giảng viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công ân thành phố Đà Nẵng.
27/05/2019
183 1512/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 1512/ĐHĐN-PCTĐ Về việc tổng kết, đánh giá thi đua, khen thưởng năm học 2018-2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
24/05/2019
184 1510-1511/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1510-1511/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu tại nước ngoài: Đoàn Minh Thu, Phạm Thị Kim Liên.
Nơi nhận: Như Điều 3.
24/05/2019
185 1509/ĐHĐN-HSSV Công văn 1509/ĐHĐN-HSSV Về việc hưởng ứng cuộc thi "Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
23/05/2019
186 1507/ĐHĐN-HSSV Công văn 1507/ĐHĐN-HSSV Về việc đăng ký tham dự khóa bồi dưỡng, tập huấn về khởi nghiệp kinh doanh tạo tác động xã hội.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc ĐHĐN.
23/05/2019
187 1499/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 1499/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc triển khai kế hoạch trung hạn về ĐBCLGD đến năm 2025.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
23/05/2019
188 1490/TB-ĐHĐNThông báo 1490/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Phan Nguyễn Duy Minh.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
22/05/2019
189 1487/ĐHĐN-VP Công văn 1487/ĐHĐN-VP Về việc thực hiện báo cáo giao ban.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc Cơ quan ĐHĐN.
21/05/2019
190 1481-1483/ĐHĐN-HTQT Công văn 1481-1483/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
21/05/2019
191 1480/ĐHĐN-HTQT Công văn 1480/ĐHĐN-HTQT Về việc tiếp đoàn Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.
Nơi nhận: Trường ĐHKT; Trường ĐHBK; Trường ĐHNN.
21/05/2019
192 1369-1371/ĐHĐN-HTQT Công văn 1369-1371/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
21/05/2019
193 1445-1446/ĐHĐN-HTQT Công văn 1445-1446/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh, Công an thành phố Đà Nẵng.
17/05/2019
194 1454/TB-ĐHĐNThông báo 1454/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh vào đại học hệ chính quy theo hình thức xét học bạ đợt 1 năm 2019.
Nơi nhận: Các CSĐT xét học bạ; VĂn phòng, Ban KHTC.
17/05/2019
195 1452/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1452/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chấm dứt hợp đồng làm việc: Phạm Thị Quỳnh Dao.
Nơi nhận: Như Điều 3.
17/05/2019
196 1428-1432/ĐHĐN-HTQT Công văn 1428-1432/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
17/05/2019
197 1415-1419/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1415-1419/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử viên chức đi học tập lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính (hệ không tập trung): Nguyễn Thị Thủy, Võ Thị Quỳnh Nga, Nguyễn Công Phương, Hoàng Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Anh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/05/2019
198 1393/TB-ĐHĐNThông báo 1393/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
15/05/2019
199 1391/ĐHĐN-TCCB Công văn 1391/ĐHĐN-TCCB Về việc chế đội bồi dưỡng hiện vật, phụ cấp độc hại cho viên chức từ tháng 01 đến tháng 6 năm 2019.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc Cơ quan ĐHĐN.
15/05/2019
200 1390/ĐHĐN-KHTC Công văn 1390/ĐHĐN-KHTC Về việc đề xuất mức thu học phí và báo cáo các mức thu dịch vụ năm học 2019-2020.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
15/05/2019
201 1387/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1387/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở ĐHĐN năm 2019.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/05/2019
202 1386/TB-ĐHĐNThông báo 1386/TB-ĐHĐN Thông báo về việc bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
15/05/2019
203 1385/TB-ĐHĐNThông báo 1385/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tuyển sinh chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp - khóa 09.
Nơi nhận: Các CSGDĐH&TCCN.
15/05/2019
204 1382/ĐHĐN-HTQT Công văn 1382/ĐHĐN-HTQT Về việc góp ý Dự thảo Quy định về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục trao tặng chức danh Giáo sư danh dự của ĐHĐN.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
14/05/2019
205 1381/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1381/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài (giai đoạn 2): Bùi Trung Hiệp.
Nơi nhận: Như Điều 3.
14/05/2019
206 1374-1375/TB-ĐHĐNThông báo 1374-1375/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Tràn Thị Ngọc Vỹ, Hồ Hồng Quyên.
Nơi nhận: Trường ĐHKT, Trường ĐHBK.
14/05/2019
207 1357-1363/ĐHĐN-TCCB Công văn 1357-1363/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi nước ngoài quá hạn: Đinh Thị Thu Hằng, Nguyễn Thị Bảo Trâm, Trần Thị Ngọc Phương, Huỳnh Hữu Hiền, Nguyễn Hải Triều Anh, Đoàn Việt Lê, Huỳnh Trung Mạnh.
Nơi nhận: Trường ĐHSP, Trường ĐHNN, Trường ĐHSPKT, Trường ĐHBK.
13/05/2019
208 1356/ĐHĐN-ĐTQT Công văn 1356/ĐHĐN-ĐTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
13/05/2019
209 1355/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 1355/ĐHĐN-PCTĐ Về việc đề cử xét trao tặng Giải hưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc; Chi hội Nữ trí thức ĐHĐN.
13/05/2019
210 1350/ĐHĐN-CSVC Công văn 1350/ĐHĐN-CSVC Về việc kiểm tra công tác quản lý, sử dụng trang thiết bị Trung tâm Y Khoa.
Nơi nhận: giám đốc Trung tâm Y khoa - ĐHĐN.
10/05/2019
Tìm thấy: 8578 mục   / 286 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] More ...