DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
241 738/QĐ-ĐHĐN Công văn 738/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
Nơi nhận:
19/02/2016
242 739/ĐHĐN-TCCB Công văn 739/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo đề án 911 năm 2015 tại Vương quốc Bỉ.
Nơi nhận:
19/02/2016
243 740/ĐHĐN-TCCB Công văn 740/ĐHĐN-TCCB Về việc báo tăng mức đóng cho viên chức khi hết thời gian tập sự và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp.
Nơi nhận:
19/02/2016
244 741/ĐHĐN-CSVC Công văn 741/ĐHĐN-CSVC Về việc thực hiện lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1:500 tại cơ sở số 131 Lương Nhữ Hộc thuộc Trường ĐHNN.
Nơi nhận:
19/02/2016
245 742/QĐ-ĐHĐN Công văn 742/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2016 Hội đồng các ngành Hóa - Sinh - Môi trường - Y Dược.
Nơi nhận:
19/02/2016
246 743/QĐ-ĐHĐN Công văn 743/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2016 Hội đồng các ngành Cơ khí - Cơ khí Giao thông - Xây dựng - Kiến trúc.
Nơi nhận:
19/02/2016
247 744QĐ-ĐHĐN Công văn 744QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2016 Hội đồng các ngành Công nghệ Thông tin - Điện tử Viễn thông - Điện - Nhiệt - Toán - Vật lý.
Nơi nhận:
19/02/2016
248 745/QĐ-ĐHĐN Công văn 745/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2016 Hội đồng các ngành Ngôn ngữ học - Khoa học Xã hội - Quản lý Giáo duc.
Nơi nhận:
19/02/2016
249 746/QĐ-ĐHĐN Công văn 746/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tư vấn xác định danh mục đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHĐN năm 2016 Hội đồng các ngành Kinh tế.
Nơi nhận:
19/02/2016
250 747/ĐHĐN-ĐT Công văn 747/ĐHĐN-ĐT Về việc tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ những đối tượng đã và đang học chương trình FEIEV.
Nơi nhận:
19/02/2016
251 748/QĐ-ĐHĐN Công văn 748/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo từ xa, lớp TD21.1TTN ngành Giáo dục Tiểu học đợt thi ngày 27, 28/02/2016 tại Trung tâm GDTX tỉnh Thừa Thiên Huế.
Nơi nhận:
22/02/2016
252 749/TB-ĐHĐN Công văn 749/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận:
22/02/2016
253 750-753/ĐHĐN-HTQT Công văn 750-753/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận:
22/02/2016
254 754/TB-ĐHĐN Công văn 754/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển cao học đợt 1 năm 2016 đối với kỹ sư tốt nghiệp chương trình PFIEV.
Nơi nhận:
22/02/2016
255 755-832/QĐ-ĐHĐN Công văn 755-832/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc giao đề tài và trách nhiệm của cán bộ hướng dẫn luận văn thạc sĩ.
Nơi nhận:
22/02/2016
256 833/QĐ-ĐHĐN Công văn 833/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt lựa chọn nhà thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu Thiết kết bản vẽ thi công và dự toán Dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum (điều chỉnh).
Nơi nhận:
22/02/2016
257 834/QĐ-ĐHĐN Công văn 834/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận học viên đủ điều kiện dự thi tốt nghiệp đại học hình thức đào tạo học từ xa tại Trường Đại học Trà Vinh.
Nơi nhận:
22/02/2016
258 835/TB-ĐHĐN Công văn 835/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2016 - khóa 33.
Nơi nhận:
22/02/2016
259 837/QĐ-ĐHĐN Công văn 837/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán đi học lớp Cao cấp chính trị hệ tập trung.
Nơi nhận:
23/02/2016
260 838/QĐ-ĐHĐN Công văn 838/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán đi học lớp Cao cấp chính trị hệ tập trung.
Nơi nhận:
23/02/2016
261 839/QĐ-ĐHĐN Công văn 839/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép cán bộ thay đổi cơ sở và chuyên ngành đào tạo thạc sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
23/02/2016
262 840/ĐHĐN-TCCB Công văn 840/ĐHĐN-TCCB Về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ theo đề án 911 năm 2015 tại Hàn Quốc.
Nơi nhận:
23/02/2016
263 841/QĐ-ĐHĐN Công văn 841/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi đào tạo tiến sĩ tại nước ngoài.
Nơi nhận:
23/02/2016
264 842/ĐHĐN-HTQT Công văn 842/ĐHĐN-HTQT Về việc tiếp nhận trợ giảng tiếng Anh là tình nguyện viên quốc tế của chương trình Fulbright.
Nơi nhận:
23/02/2016
265 843/TB-ĐHĐN Công văn 843/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận:
23/02/2016
266 844/QĐ-ĐHĐN Công văn 844/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cho học viên khóa tuyển sinh năm 2011 hình thức đào tạo học từ xa.
Nơi nhận:
23/02/2016
267 847/ĐHĐN-TCCB Công văn 847/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi học học tập tại nước ngoài đã quá hạn (lần 2).
Nơi nhận:
23/02/2016
268 848/ĐHĐN-TCCB Công văn 848/ĐHĐN-TCCB Về việc viên chức đi học học tập tại nước ngoài đã quá hạn (lần 2).
Nơi nhận:
23/02/2016
269 849/TB-ĐHĐN Công văn 849/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động ngắn hạn.
Nơi nhận:
23/02/2016
270 850/TB-ĐHĐN Công văn 850/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng lao động.
Nơi nhận:
23/02/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...