DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
241 1183/TB-ĐHĐNThông báo 1183/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký Phụ lục Hợp đồng lao động: Mai Xuân Nguyên.
Nơi nhận: Ban CSVC, Ban CBDAPTKĐT.
22/04/2019
242 1176/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1176/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Ngô Thị Ngọc Hoa.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/04/2019
243 1186/TB-ĐHĐNThông báo 1186/TB-ĐHĐN Thông báo số 3 về việc tổ chức Lễ Bế mạc Đại hội Thể thao Sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
22/04/2019
244 1174/TB-ĐHĐNThông báo 1174/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
22/04/2019
245 1167/ĐHĐN-KHCNMT Công văn 1167/ĐHĐN-KHCNMT Về việc thông báo lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS, năm 2019.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
19/04/2019
246 1164/TB-ĐHĐNThông báo 1164/TB-ĐHĐN Thông báo điều chỉnh lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
19/04/2019
247 1163/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1163/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích tại Đại hội thể thao sinh viên ĐHĐN lần thứ XI - 2019.
Nơi nhận: Như Điều 4.
19/04/2019
248 1161/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1161/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài: Lê Thị Hồng Oanh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
19/04/2019
249 1156/ĐHĐN-HSSV Công văn 1156/ĐHĐN-HSSV Về việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho sinh viên trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5 năm 2019.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; Các đơn vị trực thuộc.
19/04/2019
250 1141-1145/ĐHĐN-HTQT Công văn 1141-1145/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
18/04/2019
251 1149/TB-ĐHĐNThông báo 1149/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Phan Đặng My Phương.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
18/04/2019
252 1117/TB-ĐHĐNThông báo 1117/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
17/04/2019
253 1116/ĐHĐN-HSSV Công văn 1116/ĐHĐN-HSSV Về việc đề nghị tạo điều kiện bố trí nguồn điện cho Chương trình "Ngày hội việc làm Sinh viên ĐHĐN nắm 2019".
Nơi nhận: Điện lực Hải Châu - Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng.
17/04/2019
254 1122/ĐHĐN-KHTC Công văn 1122/ĐHĐN-KHTC Về việc cung cấp thông tin tài khoản nhận phí dự tuyển tuyển sinh năm 2019.
Nơi nhận: Các Sở GD&ĐT.
17/04/2019
255 1095-1098/ĐHĐN-ĐBCLGD Công văn 1095-1098/ĐHĐN-ĐBCLGD Về việc kiểm tra điều kiện ĐBCLGD theo Thông tư 12/2017/TT-BGDĐT.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT; Trường ĐHNN; Trường ĐHSP; Trường ĐHKT.
16/04/2019
256 1088/TB-ĐHĐNThông báo 1088/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Đoàn Lê Anh.
Nơi nhận: Trường ĐHSPKT.
16/04/2019
257 1085/TB-ĐHĐNThông báo 1085/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài về nước: Dương Quỳnh Nga.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
12/04/2019
258 1083/TB-ĐHĐNThông báo 1083/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập, nghiên cứu tại nước ngoài: Lê Hoàng Sơn.
Nơi nhận: Trường ĐHBK
12/04/2019
259 1082/TB-ĐHĐNThông báo 1082/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạo từ xa tại tỉnh Khánh Hòa.
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
12/04/2019
260 1195-1196/ĐHĐN-HTQT Công văn 1195-1196/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/04/2019
261 1235-1236/ĐHĐN-HTQT Công văn 1235-1236/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/04/2019
262 1081/ĐHĐN-HTQT Công văn 1081/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/04/2019
263 978ĐHĐN-HTQT Công văn 978ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/04/2019
264 969-972/ĐHĐN-HTQT Công văn 969-972/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/04/2019
265 968/ĐHĐN-HTQT Công văn 968/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của sinh viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an)
12/04/2019
266 1075/ĐHĐN-ĐT Công văn 1075/ĐHĐN-ĐT Về việc treo băng rôn quảng cáo tuyển sinh SĐH khóa 39.
Nơi nhận: Trường ĐHBK, Trường ĐHKT, Trường ĐHSP, Trường ĐHNN.
11/04/2019
267 1061/TB-ĐHĐNThông báo 1061/TB-ĐHĐN Thông báo về việc nghỉ chế độ thai sản: Nguyễn Thị Thùy Dung.
Nơi nhận: Trung tâm KĐCLGD, Ban KHTC.
10/04/2019
268 1058-1060/ĐHĐN-HTQT Công văn 1058-1060/ĐHĐN-HTQT Về viêc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
10/04/2019
269 1053-1054/TB-ĐHĐNThông báo 1053-1054/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh khóa 26 hình thức đào tạ từ xa tại Quảng Trị, thành phố Hồ Chí Minh
Nơi nhận: Phát hành với hồ sơ.
10/04/2019
270 912-913/ĐHĐN-HTQT Công văn 912-913/ĐHĐN-HTQT Về viêc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng Quản lý Xuất Nhập cảnh - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng An ninh Chính trị nội bộ - Công an thành phố Đà Nẵng.
10/04/2019
Tìm thấy: 8578 mục   / 286 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] More ...