DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
271 851/QĐ-ĐHĐN Công văn 851/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi công tác nước ngoài.
Nơi nhận:
23/02/2016
272 852/TTr-ĐHĐN Công văn 852/TTr-ĐHĐN Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu tư vấn giai đoạn thiết kế Dự án xây dựng ĐHĐN giai đoạn III.
Nơi nhận:
23/02/2016
273 853/QĐ-ĐHĐN Công văn 853/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi học lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính.
Nơi nhận:
23/02/2016
274 854/QĐ-ĐHĐN Công văn 854/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh đại học văn bằng 2 hình thức vừa làm vừa học của Trường Đại học Kinh tế.
Nơi nhận:
23/02/2016
275 855/QĐ-ĐHĐN Công văn 855/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập BTC lễ công bố quyết định thành lập và cấp phép hoạt động cho Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - ĐHĐN.
Nơi nhận:
23/02/2016
276 856/TB-ĐHĐN Công văn 856/TB-ĐHĐN Thông báo kết luận tại cuộc họp Hội đồng đảm bảo chất lượng giáo dục ĐHĐN, phiên thứ 3.
Nơi nhận:
23/02/2016
277 857/QĐ-ĐHĐN Công văn 857/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sửa nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.
Nơi nhận:
24/02/2016
278 858/QĐ-ĐHĐN Công văn 858/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc chỉnh sả nội dung ghi trên Chứng chỉ GDTC của sinh viên.
Nơi nhận:
24/02/2016
279 859/ĐHĐN-HSSV Công văn 859/ĐHĐN-HSSV Về việc đề nghị khen thưởng các đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện thông tư 34/2009/TTLT-BGDĐT-BCA.
Nơi nhận:
24/02/2016
280 860/QĐ-ĐHĐN Công văn 860/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng trường Trường Đại học Kinh tế, nhiệm kỳ 2014-2019.
Nơi nhận:
24/02/2016
281 861/TB-ĐHĐN Công văn 861/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước.
Nơi nhận:
24/02/2016
282 862/TTr-ĐHĐN Công văn 862/TTr-ĐHĐN Tờ trình thẩm định thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà đa năng Trường ĐHKT - ĐHĐN.
Nơi nhận:
24/02/2016
283 863/ĐHĐN-VP Công văn 863/ĐHĐN-VP Về việc giới thiệu mẫu con dấu, chữ ký và chức danh của các cơ quan và người có thẩm quyền ký cấp, công chức, chứng thực, chứng nhận giấy từ, tài liệu.
Nơi nhận:
24/02/2016
284 864/ĐHĐN-HTQT Công văn 864/ĐHĐN-HTQT Về việc chương trinh Maker Week Danang 2016.
Nơi nhận:
24/02/2016
285 865/ĐHĐN-HTQT Công văn 865/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
24/02/2016
286 866/ĐHĐN-HTQT Công văn 866/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực và tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận:
24/02/2016
287 867/ĐHĐN-HTQT Công văn 867/ĐHĐN-HTQT Về việc tuyển chọn sinh viên tham gia chương trình học ngắn hạn tại Nhật Bản.
Nơi nhận:
24/02/2016
288 868/ĐHĐN-ĐT Công văn 868/ĐHĐN-ĐT Veefvieecj góp ý Dự thảo danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ và tiến sĩ.
Nơi nhận:
24/02/2016
289 869/QĐ-ĐHĐN Công văn 869/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh chuyên ngành đào tạo.
Nơi nhận:
24/02/2016
290 870/ĐHĐN-CSVC Công văn 870/ĐHĐN-CSVC Phiếu đăng ký thông báo mời thầu.
Nơi nhận:
24/02/2016
291 871/QĐ-ĐHĐN Công văn 871/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc phê duyệt chủ trương đầu tư kinh phí lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 cơ sở số 131 Lương Nhữ Hộc thuộc Trường ĐHNN - ĐHĐN.
Nơi nhận:
24/02/2016
292 872/QĐ-ĐHĐN Công văn 872/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ Tin học ứng dụng - Trình độ B cho học viên khóa thi ngày 23/01/2016.
Nơi nhận:
25/02/2016
293 873/QĐ-ĐHĐN Công văn 873/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nghỉ việc tạm thời không hưởng lương.
Nơi nhận:
25/02/2016
294 874/ĐHĐN-VP Công văn 874/ĐHĐN-VP Về việc thay đổi thời gian làm việc.
Nơi nhận:
25/02/2016
295 876/ĐHĐN-TĐKT Công văn 876/ĐHĐN-TĐKT Về việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung đăng ký thi đua năm học 2015-2016.
Nơi nhận:
25/02/2016
296 877/QĐ-ĐHĐN Công văn 877/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc nâng lương cho viên chức đến tuổi nghỉ hưu.
Nơi nhận:
25/02/2016
297 878/QĐ-ĐHĐN Công văn 878/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bổ sung Ủy viên Hội đồng tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016.
Nơi nhận:
25/02/2016
298 879/ĐHĐN-HTQT Công văn 879/ĐHĐN-HTQT Về việc tiếp nhận trợ giảng tiếng Anh là tình nguyện viên quốc tế của chương trình Fulbright.
Nơi nhận:
25/02/2016
299 880/BC-ĐHĐN Công văn 880/BC-ĐHĐN Báo cáo tổng hợp hồ sơ trình thẩm định.
Nơi nhận:
25/02/2016
300 881/TTr-ĐHĐN Công văn 881/TTr-ĐHĐN Tờ trình thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình ký túc xá sinh viên Lào - ĐHĐN.
Nơi nhận:
25/02/2016
Tìm thấy: 6625 mục   / 221 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ 11 ] [ 12 ] [ 13 ] [ 14 ] [ 15 ] More ...