DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 3955/ĐHĐN-CSVC Công văn 3955/ĐHĐN-CSVC Về việc triển khai công tác kiểm kê tài sản và kế hoạch đầu tư CSVC năm 2018.
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
23/11/2017
2 3949-3953/ĐHĐN-HTQT Công văn 3949-3953/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
22/11/2017
3 3940/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3940/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Lê Ngọc Thịnh.
Nơi nhận: Như Điều 3.
22/11/2017
4 3931/KH-ĐHĐNKế hoạch 3931/KH-ĐHĐN Kế hoạch tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và Ngày Thế giới phòng, chống HIV/AIDS.
Nơi nhận: Sỏ Y tế Tp. Đà Nẵng; Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS; Trường ĐHSP.
22/11/2017
5 3935-3937/ĐHĐN-HTQT Công văn 3935-3937/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
22/11/2017
6 3911/ĐHĐN-HTQT Công văn 3911/ĐHĐN-HTQT Về việc mời dự lễ trao học bổng "JBAV & Japan Business Federation" năm 2017.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên và đơn vị trực thuộc.
21/11/2017
7 3910/TB-ĐHĐNThông báo 3910/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; đơn vị trực thuộc.
21/11/2017
8 3906/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3906/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thẩm định Hội đồng thẩm định hồ sơ đề nghị trao tặng chức danh Giáo sư danh dự: Lê Trọng Phi.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/11/2017
9 3905/ĐHĐN-VP Công văn 3905/ĐHĐN-VP Về việc báo cáo công tác phòng cháy, chữa cháy.
Nơi nhận: Phòng Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy số 1.
20/11/2017
10 3907/TB-ĐHĐNThông báo 3907/TB-ĐHĐN Thông báo về việc tuyển sinh vào đại học hệ chính quy Kỳ II năm 2017 đợt từ 20/11 đến 30/12/2017.
Nơi nhận: Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum.
20/11/2017
11 3908/TB-ĐHĐNThông báo 3908/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017 - khóa 36.
Nơi nhận: ................
20/11/2017
12 3904/ĐHĐN-HTQT Công văn 3904/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
20/11/2017
13 3903/ĐHĐN-HTQT Công văn 3903/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo chương trình trao đổi sinh viên với Trường Đại học Quốc tế Kansai.
Nơi nhận: Trường ĐHNN.
20/11/2017
14 3890-3892/ĐHĐN-HTQT Công văn 3890-3892/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
17/11/2017
15 3888/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3888/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằn kỹ sư cho sinh viên khóa tuyển sinh năm 2012, hình thức đào tạo chính quy.
Nơi nhận: Như Điều 2.
17/11/2017
16 3885/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3885/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc điều chỉnh thông tin học viên cao học khóa 29 tại Trường ĐHSP: Trương Phương Thảo Dung.
Nơi nhận: Như Điều 2.
16/11/2017
17 3884/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3884/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trình độ đào tạo: Lê Văn Hiếu.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/11/2017
18 3883/TB-ĐHĐNThông báo 3883/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Trần Trung.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
16/11/2017
19 3882/TB-ĐHĐNThông báo 3882/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động ngắn hạn: Hoàng Hồ Ngọc Hạnh.
Nơi nhận: Văn phòng ĐHĐN.
16/11/2017
20 3876/ĐHĐN-HTQT Công văn 3876/ĐHĐN-HTQT Về việc đề nghị gia hạn thị thực & tạm trú cho lưu học sinh.
Nơi nhận: Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an tại miền Trung.
16/11/2017
21 3877/ĐHĐN-HTQT Công văn 3877/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo danh sách LHS Lào dự kiến học cao học khóa 36 tại ĐHĐN.
Nơi nhận: Trường ĐHBK; Trường ĐHKT; Trường ĐHSP.
16/11/2017
22 3850/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3850/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đối tượng 1 chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 5.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2017
23 3863-3864/ĐHĐN-KYD Công văn 3863-3864/ĐHĐN-KYD Về việc xin đăng ký làm việc.
Nơi nhận: Công ty Cổ phần Dược - Thiết bị Y tế Đà Nẵng; Trung tâm Kiểm nghiệm thành phố Đà Nẵng.
15/11/2017
24 3865/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3865/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ đào tạo liên tục "Siêu âm tổng quát cơ bản" khóa tuyển sinh năm 2017.
Nơi nhận: Như Điều 2.
15/11/2017
25 3849/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3849/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cử cán bộ đi nghiên cứu tiến sĩ tại nước ngoài: Ngô Thái Bích Vân.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2017
26 3859/ĐHĐN-HTQT Công văn 3859/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
15/11/2017
27 3851/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3851/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đối tượng 2 chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 5.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2017
28 3852/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3852/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc công nhận danh sách trúng tuyển đối tượng 3 chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 5.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2017
29 3853/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3853/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc thành lập Ban Tổ chức Lễ Khai giảng chương trình đào tạo kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục ĐH&TCCN khóa 5.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2017
30 3858/QĐ-ĐHĐNQuyết định 3858/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép học viên cao học chuyển cơ sở đào tạo:Trần Thị Kim Ngân.
Nơi nhận: Như Điều 3.
15/11/2017
Tìm thấy: 6819 mục   / 228 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...