DANH SÁCH VĂN BẢN

TTSố ký hiệuTrích yếuNgày ký
1 1370/TB-ĐHĐNThông báo 1370/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - khóa 37.
Nơi nhận: Các cơ sở đào tạo SĐH; Viện nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT, Trường ĐHSP; Trường ĐH Bình Dương.
23/04/2018
2 1362/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1362/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc cho phép sinh viên chuyển trường: Nguyễn Hoài Thương.
Nơi nhận: Như Điều 3.
20/04/2018
3 1360/ĐHĐN-HTQT Công văn 1360/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
20/04/2018
4 1356/ĐHĐN-HTQT Công văn 1356/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của khách nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
19/04/2018
5 1247/ĐHĐN-HSSV Công văn 1247/ĐHĐN-HSSV Về việc triệu tập sinh viên tham dự Lễ Tổng kết và trao giải "Kỳ thi sinh iên giỏi ĐHĐN năm 2018".
Nơi nhận: Hiệu trưởng các CSGDĐH thành viên; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc.
19/04/2018
6 1231/TB-ĐHĐNThông báo 1231/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông chính quy từ cao đẳng lên đại học năm 2018 của ĐHĐN.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên.
18/04/2018
7 1230/TB-ĐHĐNThông báo 1230/TB-ĐHĐN Thông báo xét tuyển nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2018- Khóa 37.
Nơi nhận: Các cơ sở đào tạo SĐH, Viện Nghiên cứu; Các Sở GD&ĐT, Trường ĐHSP.
18/04/2018
8 1226/TB-ĐHĐNThông báo 1226/TB-ĐHĐN Thông báo số 3 về việc tổ chức Lễ Bế mạc Đại hội Thể thao cán bộ, viên chức ĐHĐN lần thứ V - 2018.
Nơi nhận: Các đơn vị.
18/04/2018
9 1224-1225/ĐHĐN-HTQT Công văn 1224-1225/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
18/04/2018
10 1222/TB-ĐHĐNThông báo 1222/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
18/04/2018
11 1207-1208/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1207-1208/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc xác định mức hưởng Phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo: Đặng Thị Nguyên Chi, Nguyễn Thị Thơm.
Nơi nhận: Như Điều 3.
16/04/2018
12 1206/TB-ĐHĐNThông báo 1206/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cử cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Trần Xuân Quỳnh.
Nơi nhận: Trường ĐHKT.
16/04/2018
13 1201/TB-ĐHĐNThông báo 1201/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh đại học theo hình thức đào tạo học từ xa theo phương thức đào tạo trực tuyến.
Nơi nhận: Phát cho thí sinh.
16/04/2018
14 1210-1211/ĐHĐN-HTQT Công văn 1210-1211/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
16/04/2018
15 1204/TB-ĐHĐNThông báo 1204/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn: Đoàn Như Quỳnh.
Nơi nhận: Ban ĐBCLGD.
16/04/2018
16 1199/TB-ĐHĐNThông báo 1199/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị trực thuộc.
16/04/2018
17 1157/ĐHĐN-HTQT Công văn 1157/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
13/04/2018
18 1174/QĐ-ĐHĐNQuyết định 1174/QĐ-ĐHĐN Quyết định về việc bảo lưu kết quả học tập của học sinh, sinh viên: Hồ Hoàng Long.
Nơi nhận: Như Điều 3.
13/04/2018
19 1179/ĐHĐN-VP Công văn 1179/ĐHĐN-VP Về việc đang ký dự lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC.
Nơi nhận: Cảnh sát PCCC thành phố Đà Nẵng.
13/04/2018
20 1165-1168/ĐHĐN-HTQT Công văn 1165-1168/ĐHĐN-HTQT Về việc thông báo đoàn khách nước ngoài.
Nơi nhận: Phòng PA 72 - Công an thành phố Đà Nẵng; Phòng PA 83 - Công an thành phố Đà Nẵng.
12/04/2018
21 1159/TB-ĐHĐNThông báo 1159/TB-ĐHĐN Thông báo số 2 về việc tổ chức Đại hội Thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ V - 2018.
Nơi nhận: Các đơn vị.
12/04/2018
22 1149-1150/TB-ĐHĐNThông báo 1149-1150/TB-ĐHĐN Thông báo về việc cán bộ đi học tập ở nước ngoài đã về nước: Ngô Thái Bích Vân, Hạ Đình Trúc.
Nơi nhận: Trường ĐHBK.
11/04/2018
23 1148/TB-ĐHĐNThông báo 1148/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký mới hợp đồng lao động: Hoàng Ngọc Minh Hiếu.
Nơi nhận: Ban KHTC.
11/04/2018
24 1154/TB-ĐHĐNThông báo 1154/TB-ĐHĐN Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2018 - khóa 37
Nơi nhận: ..............
11/04/2018
25 1140/ĐHĐN-HTQT Công văn 1140/ĐHĐN-HTQT Về việc xác nhận bổ sung danh sách LHS Lào nhận học bổng năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Sở Ngoại vụ thành phố Đà Nẵng.
10/04/2018
26 1128/ĐHĐN-HTQT Công văn 1128/ĐHĐN-HTQT Về việc nhập cảnh của giáo viên người nước ngoài.
Nơi nhận: Cục Quản lý Xuất Nhập cảnh (Bộ Công an).
10/04/2018
27 1138/TB-ĐHĐNThông báo 1138/TB-ĐHĐN Thông báo về việc ký tiếp hợp đồng lao động: Nguyễn Thị Mỹ Linh.
Nơi nhận: Khoa Y Dược.
10/04/2018
28 1134/ĐHĐN-PCTĐ Công văn 1134/ĐHĐN-PCTĐ Về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác Pháp chế và Thi đua năm học 2017-2018.
Nơi nhận: Các CSGDĐH thành viên; các đơn vị trực thuộc.
10/04/2018
29 1126/TB-ĐHĐNThông báo 1126/TB-ĐHĐN Thông báo bổ sung lịch tuần.
Nơi nhận: Các đơn vị.
09/04/2018
30 1125/ĐHĐN-KYD Công văn 1125/ĐHĐN-KYD Về việc giới thiệu tình nguyện viên tham gia kiến tập lâm sàng tại Bệnh viện Đà Nẵng.
Nơi nhận: Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng.
09/04/2018
Tìm thấy: 7478 mục   / 250 trang

Chọn trang: [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] More ...